KSV, kompetenssamordnare inom specialpedagogik för vuxenutbildningen

En kurs med fysiska möten där du som deltagare får möjlighet att diskutera och samtala kring hur ni i er verksamhet kan arbeta för att öka vuxenutbildningens förutsättningar att samordna och utveckla stödet till alla elever och därmed skapa en tillgängligare lärmiljö med hög måluppfyllelse.

 • 06
  torsdag
  september 2018
  09.30 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • 07
  fredag
  september 2018
  09.30 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • 19
  fredag
  oktober 2018
  09.30 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • 14
  onsdag
  november 2018
  09.30 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • 14
  fredag
  december 2018
  09.30 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 168543
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen är processinriktad och bygger på aktivt deltagande under en termin. Kursen genomförs genom ett antal fysiska träffar och i den egna verksamheten genom att kartlägga dess behov och utifrån det skapa en utvecklingsplan. I kursen ingår att du under kartläggningsarbetet för samtal med rektor och kollegor för att kunna skapa en utvecklingsplan som stärker det specialpedagogiska arbetet på skolan..

Då kursen är processinriktad och formativ anpassas den till deltagarnas behov i största möjliga mån.

Kursen bygger på ett antal tidsbegränsade moment. Innehållet kommer att presenteras i form av bland annat textdokument, föreläsningar, bildspel och filmer. I varje moment tas olika frågeställningar upp och diskuteras.

Dag 1 Vuxenutbildningens styrdokument. Kartläggning av den egna verksamheten start , Systematiskt kvalitetsarbete,

Dag 2. Extra anpassningar / funktionsnedsättningar

Dag 3.Tillgänglighet, delaktighet

Dag 4. Kollegialt lärande, elevhälsoarbete

Dag 5. Redovisning av den egna verksamheten och förslag på utvecklingsplan      

Medverkande

Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 010 473 54 50

Målgruppsbeskrivning

Lärare med specialpedagogisk kompetens inom vuxenutbildningen.

Syfte

Syftet är att utbilda en funktion som kan samordna och utveckla vuxenutbildningens specialpedagogiska kompetens inom områdena individanpassning, tillgängliga lärmiljöer och kollegialt lärande.

Mål

Målet är att du som utbildad ska ha fått verktyg och kunskaper för att verka som ett stöd när det gäller individanpassning, extra anpassningar och tillgänglig lärmiljö genom att kunna:

 • kartlägga befintlig kompetens
 • leda, samordna, introducera och genomföra verksamhetens kompetensutveckling
 • utveckla det kollegiala lärandet
 • ha kontakt med SPSM och ingå i nätverk

Upplysningar om innehåll

Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 010 473 54 50

Upplysningar om administration

Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Jeanette Ilehag, jeanette.ilehag@spsm.se, 010-473 51 31

Skolform

Kommunal vuxenutbildning, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat torsdag 7 juni 2018 Granskat torsdag 16 augusti 2018