Konferens för Skoldatatek 2.0 och liknande verksamheter

Konferensens syfte är att främja, stödja och synliggöra specialpedagogiska perspektiv i digitaliseringsprocessen genom att utveckla Skoldatatek och liknande verksamheter.

 • 17
  torsdag
  maj 2018
  09.00 - 16.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • Typ av aktivitet: Konferens
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Rektor
 • Aktivitets-ID: 151698
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Konferensen innehåller dels seminarier kring aktuella delar inom skolans digitaliseringsprocess med särskilt fokus på specialpedagogiska perspektiv. Vidare ges deltagarna stöd och möjlighet till erfarenhetsutbyte kring verksamhetsutvecklingen i den egna kommunen. Exempel på frågeställningar vid konferensen: Vad tillför Skoldatatek som inte annan IKT-verksamhet gör?

Hur och varför kan digitala lärverktyg främja lärande och undanröja hinder med utgångspunkt från elevernas behov?

Hur kan Skoldatatek och liknande verksamheter stödja skolors förmåga att anpassa förutsättningar i undervisningen och främja tillgänglig lärmiljö utifrån en universell design?

 • Hur kan Skoldatatek stödja lokala processer som är igång på skolor?
 • Hur ser förhållandet ut mellan proaktiva och reaktiva insatser?
 • Hur lyssnar vi och tar tillvara elevernas åsikter så att de kan påverka undervisningen?
 • Vad säger forskning och beprövad erfarenhet om olika perspektiv på inkludering? Tillsammans kan vi synliggöra och dela beprövad erfarenhet kring arbetsformer och arbetssätt.

Välkommen önskar Gunilla och Johnny

Medverkande

Johnny Andersson, johnny.andersson@spsm.se, 0104735331
Gunilla Almgren Bäck, gunilla.almgren-back@spsm.se, 010 4735269

Målgruppsbeskrivning

Skoldatatek och liknande verksamheter i första hand i Västra regionen. Kom gärna i team från en skola eller kommun.

Syfte

Främja, stödja och synliggöra specialpedagogiska perspektiv i digitaliseringsprocessen genom att utveckla Skoldatatek och liknande verksamheter.

Mål

Att vidareutveckla ny konsensus kring skoldatateksverksamhetens proaktiva uppdrag som bygger på forskning.

Att synliggöra beprövad erfarenhet och forskning kring digitalisering och tillgängliga lärmiljöer som bidrar till att främja delaktighet och måluppfyllelse för alla elever.

Att öka pedagogisk digital kompetens - vad, varför och hur?

Att verksamheten är en strategisk del av kommunen/skolans stödkedja, vilket i förlängningen bidrar till att öka skolors inkluderande förmåga när det gäller likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet.

Upplysningar om innehåll

Gunilla Almgren Bäck, gunilla.almgren-back@spsm.se, 010 4735269

Upplysningar om administration

Charlotte Ottosson, charlotte.ottosson@spsm.se, 010-473 53 00

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, SIS behandlingshem, Specialskola

Teman

IT och lärande

Övrigt

Välkommen med din anmälan som är personlig.

Efter anmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "Min sida" i SPSM Fortbildning. Om felaktiga kontaktuppgifter lämnats vid anmälan garanteras inte att information om konferensen och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person.

Bekräftelse om plats skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid förhinder att delta ska avbokning ske före startdag. 
Du kan själv boka av platsen och uppdatera dina kontaktuppgifter på "Min sida" i fortbildningssystemet: 

http://www.spsm.se/fortbildning

 

Vi strävar efter en doftfri miljö i lokalerna på Kruthusgatan. Vi ber besökare att inte använda parfym.

Lunchrestaurang finns i huset. Det går bra att ta med egen lunch till våra lokaler. Det finns mikrovågsugn men ingen övrig köksutrustning.

Vi rekommenderar att komma med tåg eller kommunala färdmedel. Det pågår mycket vägarbeten i Göteborg som kan orsaka köer, se Trafikverkets hemsida.

 Publicerat måndag 19 februari 2018