Kommunikation, TAKK och AKK i grundsärskolan och gymnasiesärskolans ämnesområden

På förmiddagen varvas föreläsning, kollegialt lärande och workshop utifrån TAKK/AKK där myndighetens resurscenter döv/hörsel delger oss kompetens inom området. På eftermiddagen fördjupar vi oss i ämnet Kommunikation, Språk och kommunikation och Svenska.

 • 21
  onsdag
  mars 2018
  08.30 - 15.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 153661
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Lärmiljön ska ge eleverna goda förutsättningar och möjligheter till kommunikation i en kommunikativ miljö, där kommunikation är i centrum hela dagen. Kommunikation sker i samspel mellan människor och vid dessa tillfällen behöver det finnas förutsättningar för lärande i miljön, delaktighet och samhandling av lyhörda personer i omgivningen.

Utbildningsdagen varvas med föreläsning, kollegialt lärande och workshop utifrån tecken som alternativ kompletterande kommunikation (TAKK) och alternativ kompletterande kommunikation(AKK) där myndighetens resurscenter döv/hörsel delger oss kompetens inom området. Alternativ kommunikation ingår i alla ämnen och ämnesområden i grundsärskola och gymnasiesärskola. På eftermiddagen kommer vi att fördjupa oss i kursplanernas syftestexter i Kommunikation, Språk och kommunikation och Svenska i lärmiljön utifrån extra anpassningar och delaktighet.

Medverkande från Specialpedagogiska skolmyndighetens Resurscenter Döv/Hörsel:
Marina Isaksson Blomkvist och Eva Andåker

För mer information

Rätten att kommunicera

Specialpedagogiska skolmyndighetens studiepaket AKK

Specialpedagogiska skolmyndigheten döv/hörsel

Litteraturlista:

Skolverket 2011: Läroplan för grundsärskolan

Skolverket Lärportalen: Tematiska arbetssätt

Medverkande

Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 010-4735426
Gunilla Kihlgren, gunilla.kihlgren@spsm.se, 010-473 55 92

Målgruppsbeskrivning

Specialpedagog, speciallärare och förstelärare i grundsärskola och gymnasiesärskola.

Syfte

Syftet med tematräffen är att du får grundläggande kunskaper om att skapa visuella lärandemiljöer och tillgängliga lärmiljöer för att lära, utvecklas och språka med TAKK och AKK för barn och elever med hörselnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning.

Mål

Efter tematräffen ska du som deltagare fått gundläggande kunskaper om:

-Tillgänglig lärmiljö för barn och elever med hörselnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning

- Delaktighet

- TAKK och AKK

- Kursplaner i kommunikation, språk och kommunikation, svenska och tecken

Upplysningar om innehåll

Gunilla Kihlgren, gunilla.kihlgren@spsm.se, 010-473 55 92
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 010-4735426

Upplysningar om administration

Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Irene Sigfridsson, irene.sigfridsson@spsm.se, 010-473 51 31

Skolform

Grundsärskola, Gymnasiesärskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat fredag 16 februari 2018 Granskat måndag 19 mars 2018