Kollegialt lärande för förstelärare i grundsärskola och gymnasiesärskola

Du anmäler dig till fyra kursdagar under 2019. Kursen tar upp dagsaktuella förändringar inom grundsärskola och gymnasiesärskola.

 • 05
  tisdag
  februari 2019
  13.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32B
 • 16
  torsdag
  maj 2019
  13.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32B
 • 04
  onsdag
  september 2019
  13.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32B
 • 13
  onsdag
  november 2019
  13.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 189803
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen bygger på kollegialt lärande mellan yrkesverksamma förstelärare i grundsärskola och gymnasiesärskola. Kursen tar upp dagsaktuella förändringar inom grundsärskola och gymnasiesärskola såsom digitalisering, uppdelning av centralt innehåll i kursplanen, betyg och bedömning samt pedagogiska planeringar.

Idén om kollegialt lärande bygger på dialog mellan yrkesverksamma förstelärare i grundsärskola och gymnasiesärskola och bidrar till utveckling av den egna praktiken genom att förstelärarna kan använda de utökade kunskaperna i den egna undervisningen, eller för att utveckla skolans praktik.

Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av professionsutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete utvecklas. Läs mer på Skolverkets hemsida

Litteraturlista:

Hirsh, Åsa (2017). Formativ undervisning

Skolverket (2016). Kollegialt lärande 

Timperley, Helen (2013). Det professionella lärandets inneboende kraft

Östlund, Daniel (2017). Nio förstelärares arbete i grundsärskola och gymnasiesärskola - Resultat från en forskningscirkel

 

Medverkande

Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0708312710
Åsa Holm, asa.holm@spsm.se, 010-473 57 13

Målgruppsbeskrivning

Förstelärare i grundsärskola och gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna.

Syfte

Syftet med tematräffarna är att du får fördjupande kunskaper om försteläraruppdraget.

Mål

Efter kursen har du som deltagare fördjupade kunskaper om:

- Aktuell forskning

- Kollegialt lärande

- Tillgänglig lärmiljö

- Styrdokument och barnrättsperspektivet

- Pedagogiska planeringar utifrån beprövad erfarenhet i ett kollegialt sammanhang

Funktionsnedsättningar

Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0708312710
Åsa Holm, asa.holm@spsm.se, 010-473 57 13

Upplysningar om administration

Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04

Skolform

Grundsärskola, Gymnasiesärskola, Särskild utbildning för vuxna

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 18 december 2018 Granskat tisdag 15 januari 2019