Hoppa till innehåll

Kartläggning av språkförmågan hos flerspråkiga elever i årskurs F-3. En tematräff för modersmålslärare.

Presentation av "Hitta språket", det obligatoriska kartläggningsmaterialet i förskoleklassen, det tillhörande stödmaterialet samt samverkan med den specialpedagogiska kompetensen på skolorna.

 • 21
  torsdag
  november 2019
  13.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 212088
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Denna tematräff för modersmålslärarna och studiehandledarna genomförs i samverkan med Skolverket. Personal från Skolverket kommer att presentera ”Hitta språket”, det obligatoriska kartläggningsmaterialet för förskoleklassen, likaså ges information om det kommande stödmaterialet som är kopplat till kartläggningsmaterialet och avsett för flerspråkiga elever. Presentationen följs av diskussioner i smågrupper om möjliga vägar att bidra i detta arbete på skolorna.

Föreläsare: Elisabeth Lindén och Anette Bringsén Dahlberg , Skolverket

Medverkande

Denho Özmen, denho.ozmen@spsm.se, 0730711688
Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469

Målgruppsbeskrivning

Modersmålslärare och studiehandledare som möter yngre elever i sin undervisning.

Syfte

Syftet med tematräffen är att du som deltagare får ökad kunskap om den obligatoriska kartläggningen av elevernas språk- och läsutveckling i förskoleklassen.

Mål

Deltagaren har kunskap om:

 • Hur kartläggningsmaterialet kan användas
 • Hur det tillhörande stödmaterialet kan användas
 • Samverkan med den specialpedagogiska kompetensen i skolan

Funktionsnedsättningar

Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi, Tal språk och kommunikation, Övergripande

Upplysningar om innehåll

Denho Özmen, denho.ozmen@spsm.se, 0730711688
Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469

Upplysningar om administration

Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04
Eva Timén, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Specialskola, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Kulturell mångfald

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 3 september 2019 Granskat måndag 14 oktober 2019