Hoppa till innehåll

Kartläggning och bedömning i svenska och kommunikation i grundsärskola och gymnasiesärskola

En tematräff kring kartläggning och bedömning i svenska och kommunikation i grundsärskola och gymnasiesärskola.

 • 18
  tisdag
  februari 2020
  14.30 - 17.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 225865
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Under tematräffen ges en föreläsning kring läs- och skrivinlärningen i grundsärskolan och gymnasiesärskolans ämnen och ämnesområden. Du kommer att få dela med dig av dina erfarenheter i form av korta presentationer och gruppdiskussioner. Tematräffen utgår från barnrättsperspektivet som vi kopplar innehållet till skollag och läroplan.

 

Ur innehållet:

- praktiska övningar från Skolverkets material Gilla Läsa skriva

- kunskaper kring praktiknära forskning

- tankar kring delaktighet

- pedagogiska strategier och lärverktyg

Medverkande

Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0708312710
Gunilla Kihlgren, gunilla.kihlgren@spsm.se, 010-473 55 92

Målgruppsbeskrivning

Du som undervisar i grundsärskola och gymnasiesärskola

Syfte

Syftet med tematräffen är att du och ditt arbetslag stärks i ert uppdrag med kartläggning och bedömning i svenska och kommunikation i grundsärskola och gymnasiesärskola.

Mål

Efter avslutad tematräff har du som deltagare grundläggande kunskaper om:

- Bedömning i svenska och kommunikation

- Praktiknära forskning

- Uppdateringar i läroplanerna

Funktionsnedsättningar

Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0708312710
Gunilla Kihlgren, gunilla.kihlgren@spsm.se, 010-473 55 92

Skolform

Grundsärskola, Gymnasiesärskola

Teman

Bedömning och betyg, Lärmiljö, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat torsdag 19 december 2019 Granskat måndag 20 januari 2020