Kartläggning av matematiksvårigheter och anpassningar i undervisningen

Under dagen kommer du att få lyssna till Ann-Louise Ljungblad, lektor Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik som visar hur en kartläggning kring matematiksvårigheter kan se ut. Hon lyfter också fram hur ett framgångsrikt relationellt lärarskap kan se ut i praktiken. Dessutom kommer du att få ta del av när Marie Bergholm, Söderköpings kommun, berättar om Söderköpings resultatuppföljningsmodell i matematik från förskoleklass till årskurs 9.

 • 13
  torsdag
  september 2018
  09.30 - 16.00 Linköping, Missionskyrkan, Mariasalen, Drottninggatan 22
  http://www.linkoping.missionskyrkan.se/konferens
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 167049
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Föreläsare Ann-Louise Ljungblad, lektor Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, kommer att visa hur en kvalitativ kartläggning kring primära och sekundära matematiksvårigheter kan se ut. Genom att komma ner i matematikens grunder kan också didaktiska anpassningar och särskilt stöd utformas med en högre kvalitet.

I en aktuell klassrumsforskning följs fyra lärare som elever beskriver möter dem på ett särskilt utvecklande sätt i undervisningen. Med stöd av videokamera utforskas hur lärarna relaterar till eleverna när de undervisar. I detaljrika beskrivningar presenteras resultat som visar hur respektfulla och tillitsfulla lärare-elevrelationer växer fram. Föreläsningen lyfter fram hur ett framgångsrikt relationellt lärarskap kan se ut i praktiken.

Dessutom kommer du under dagen att få ta del av när Marie Bergholm, Söderköpings kommun, berättar om Söderköpings resultatuppföljningsmodell i matematik från förskoleklass till årskurs 9.

Du kommer även att få ta del av screeningar och resultatuppföljning på individ-, grupp- och enhetsnivå, samt resultatkonferenser.

Vi kommer också att kolla på årshjulet på högstadiet i matematik som handlar om samarbete och likvärdig undervisning, möjligheter till gemensamt stöd och likvärdig bedömning.

Medverkande

Torsten Yden, torsten.yden@spsm.se, 010-473 55 06
Eva Almroth, eva.almroth@spsm.se, 010-1335357

Målgruppsbeskrivning

Lärare, specialpedagoger och speciallärare

Syfte

Du som deltagare får möta forskning och erfarenheter kring specialpedagogiska dilemman i matematik.

Mål

Du som deltagare har kunskap om hur skolan kan möta elever med inlärningssvårigheter i matematik.

Funktionsnedsättningar

Matematiska svårigheter

Upplysningar om innehåll

Torsten Yden, torsten.yden@spsm.se, 010-473 55 06
Eva Almroth, eva.almroth@spsm.se, 010-1335357

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 0104736029

Skolform

Grundskola, Grundsärskola

Teman

Lärandestrategier

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat fredag 18 maj 2018 Granskat måndag 18 juni 2018