It för ökad tillgänglighet, PC och Mac

En nätbaserad baskurs som är verksamhetsinriktad, erfarenhetsbaserad och processfokuserad kurs med diskussioner och arbetsuppgifter kring it-verktyg.

 • 12
  måndag
  mars 2018
  -
  20
  fredag
  april 2018
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Rektor
 • Aktivitets-ID: 142618
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

I utbildning kan it-verktyg skapa en tillgänglig lärmiljö och vara avgörande för om en elev eller studerande får möjlighet att uppnå kunskapskraven. Den nätbaserade baskursen är en verksamhetsinriktad, erfarenhetsbaserad och processfokuserad kurs med diskussioner och arbetsuppgifter. Det är en baskurs och bygger på självständigt arbete på kursens webbsida och i den egna verksamheten.

Kursen består av sex moment på följande områden:

 • Introduktion
 • Styrdokument
 • Praktisk anpassning av Windows eller Mac Os
 • Talsynteser, röster och språk
 • Funktioner i rättstavningsprogram
 • Strategi för införande av alternativa verktyg

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum.

Se mer information under Övrigt.

Medverkande

John Hanson, john.hanson@spsm.se, 010-473 53 91
Sören Henriksen, soren.henriksen@spsm.se, 010-4735514
Ann Oxenholt, ann.oxenholt@spsm.se, 010-4735375

Målgruppsbeskrivning

Lärare, specialpedagoger, speciallärare, skolledare och elevassistenter som vill öka sin kunskap om it-verktyg.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du kunskap och förståelse för de möjligheter som it-verktyg för PC och Mac kan erbjuda, för ökad delaktighet och tillgänglighet i en inkluderande undervisningssituation.

Mål

Efter kursen har du som deltagare

 • kännedom om vad it-verktyg för PC och Mac är och förståelse för den möjlighet de kan erbjuda
 • förståelse för betydelsen av en tillgänglig lärmiljö
 • kännedom om relevanta styrdokument
 • praktisk erfarenhet av it-verktyg samt användbara anpassningar i PC och Mac
 • reflekterat tillsammans med kurskollegor kring användning av it-verktyg

Upplysningar om innehåll

John Hanson, john.hanson@spsm.se, 010-473 53 91
Sören Henriksen, soren.henriksen@spsm.se, 010-4735514
Ann Oxenholt, ann.oxenholt@spsm.se, 010-4735375

Upplysningar om administration

Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010-473 55 04

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux

Teman

IT och lärande, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Tillgänglighet

Övrigt

Viktigt är att deltagaren har grundläggande it-kompetens (ordbehandling, internet, e-post) samt har ett intresse för pedagogiska diskussioner.

Vi vill poängtera att denna nätbaserade kurs är en baskurs.

Att tänka på

Ta reda på om du själv har behörighet att installera program. Om inte, avtala tid med tekniskt ansvarig i god tid.

Finns ordbehandlingsprogram på din dator?

Kontrollera om talsyntesprogram finns tillgängligt.

Demoversioner kommer att finnas för nedladdning i kursen.

Testa så att du har ett fungerande ljud.

Det kommer finnas filmer under kursen, därför är det viktigt att du kan titta på filmer från t.ex. http://www.youtube.comPublicerat tisdag 14 november 2017 Granskat måndag 19 februari 2018