It för ökad tillgänglighet, Chromebook

En nätbaserad baskurs som är verksamhetsinriktad, erfarenhetsbaserad och processfokuserad kurs med diskussioner och arbetsuppgifter kring it-verktyg.

 

 • 12
  måndag
  mars 2018
  -
  20
  fredag
  april 2018
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Rektor
 • Aktivitets-ID: 142539
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

I utbildning kan it-verktyg skapa en tillgänglig lärmiljö och vara avgörande för om en elev eller studerande får möjlighet att uppnå kunskapskraven. ”It för ökad tillgänglighet, Chromebook” är en verksamhetsinriktad, erfarenhetsbaserad och processfokuserad kurs med diskussioner och arbetsuppgifter. Det är en baskurs och bygger på självständigt arbete på kursens webbsida och i den egna verksamheten.

Kursen består av åtta moment på följande områden:

 • Introduktion
 • Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument
 • Skriv- och lässtöd på Chromebook
 • Introduktion till e-böcker
 • Läsa med öronen
 • Läsa EPUB-böcker
 • Skolans styrdokument
 • Övriga verktyg för elever och pedagoger

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum.

Medverkande

Anneli Forsberg, anneli.forsberg@spsm.se, 0104736450
Mats Vikberg, mats.vikberg@spsm.se, 010-473 53 64
Ann Oxenholt, ann.oxenholt@spsm.se, 010-4735375

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till lärare, specialpedagoger, speciallärare, skolledare, elevassistenter och resurspersoner.

Förkunskaper

Viktigt är att deltagaren har grundläggande it-kompetens (ordbehandling, internet, e-post) samt har ett intresse för pedagogiska diskussioner.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du kunskap och förståelse för de möjligheter som it-verktyg för Chromebook kan erbjuda, för ökad delaktighet och tillgänglighet i en inkluderande undervisningssituation.

Mål

Efter kursen har du som deltagare

 • kännedom om vad it-verktyg för Chromebook är och förståelse för den möjlighet de kan erbjuda
 • kännedom om relevanta styrdokument
 • kunskap och praktisk erfarenhet av it-verktyg samt användbara anpassningar för Chromebook
 • reflekterat tillsammans med kurskollegor kring användning av it-verktyg 

Upplysningar om innehåll

Anneli Forsberg, anneli.forsberg@spsm.se, 0104736450
Ann-Louise Eriksson, ann-louise.eriksson1@spsm.se, 010-473 55 24
Mats Vikberg, mats.vikberg@spsm.se, 010-473 53 64

Upplysningar om administration

Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010-473 55 04

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux

Teman

IT och lärande, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Tillgänglighet

Övrigt

För att delta fullt ut i kursen Alternativa verktyg för Chromebook behöver du kunna installera appar som hämtas hem från internet. Om du inte har behörighet att installera behöver du samverka med tekniskt ansvarig.

Mer information om vilka appar som tas upp under kursen kommer att meddelas i god tid före kursstart.Publicerat tisdag 14 november 2017 Granskat tisdag 13 februari 2018