Introduktion till SPSM:s Studiepaket NPF

Introduktionsträff kring användandet av studiepaketet NPF.

 • 19
  torsdag
  april 2018
  09.00 - 11.30 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Fritidspedagog, Förskolechef, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Rektor
 • Aktivitets-ID: 154086
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Du som deltagare får en kortare introduktion av de fem olika momenten i studiepaketet NPF. Utifrån frågeställningar får du möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte, samt diskussion om hur verksamheten på ett systematiskt sätt kan planera kring hur studiepaketet kan användas.

Medverkande

Helene Fägerblad, helene.fagerblad@spsm.se, 0705595271
Lena Häägg, lena.haagg@spsm.se, 0104735127

Målgruppsbeskrivning

Rektor, förskolechef, specialpedagog, speciallärare, lärare samt pedagoger i fritidshem

Syfte

Att deltagarna ska få kunskap om studiepaketet NPF:s upplägg. En kollegial dialog med utrymme för erfarenhetsutbyte och för att främja ett systematiskt arbetssätt i arbetslaget.

Mål

Deltagarna har fått kunskap om studiepaketet NPF:s uppbyggnad och hur det kan användas samt deltagit i kollegiala diskussioner kring pedagogisk planering inom aktuellt område.

Upplysningar om innehåll

Helene Fägerblad, helene.fagerblad@spsm.se, 0705595271
Lena Häägg, lena.haagg@spsm.se, 0104735127

Upplysningar om administration

Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Irene Sigfridsson, irene.sigfridsson@spsm.se, 010-473 51 31

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Specialskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 19 februari 2018 Granskat fredag 16 mars 2018