Hoppa till innehåll

Intresseanmälan - Barn med synnedsättning 0-5 år

Kurs för föräldrar tillsammans med barn med synnedsättning, 0-5 år.

 

 • 02
  tisdag
  april 2019
  -
  04
  torsdag
  april 2019
  09.00 - 15.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Föräldrakurs
 • Målgrupp: Förälder, Elev Barn
 • Aktivitets-ID: 82013
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Till denna kurs kan du som förälder göra intresseanmälan fortlöpande under året.

Efter att din intresseanmälan kommit in, blir du kontaktad av kursansvarig för kompletterande uppgifter kring ditt barn. Detta för att vi ska kunna göra en indelning av grupper beroende på ditt barns ålder och grad av synnedsättning.

Därefter så kommer du och ditt barn att erbjudas plats till något av nedanstående kurstillfällen:

 • 2-4 april, 2019, kl 09:00-16:00

Innehåll:

 • Aspekter på att utvecklas med synnedsättning
 • Att upptäcka världen med andra sinnen
 • Samspel, kommunikation, delaktighet
 • Bilder och bildtolkning
 • Anpassning av barnets närmiljö
 • Samhällets stödinsatser

 

Medverkande

Anna Douhan Wahlberg, anna.douhan-wahlberg@spsm.se, 010-4735528
Annica Winberg, annica.winberg@spsm.se, 010-473 51 48
Agneta Westman, agneta.westman@spsm.se, 010-473 51 43

Målgruppsbeskrivning

Föräldrar tillsammans med barn med synnedsättning 0-5 år

Syfte

Syftet med Resurscenter syns föräldrakurser är att ge föräldrar övergripande information och kunskap om synnedsättningens konsekvenser och betydelse för barnets utveckling samt hur föräldrar bäst kan ge barnet stöd i utvecklingen. Syftet är också att ge föräldrar möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Mål

 • Kursdeltagaren har övergripande kunskap om synnedsättning hos barn och pedagogiska konsekvenser för lärande och utveckling.
 • Kursdeltagaren har förståelse för omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande för barn med synnedsättning

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Annica Winberg, annica.winberg@spsm.se, 010-473 51 48

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Förskola

Förtäring

Kaffe: Ingår
Lunch: Ingår

Logi

Ingår
Specialpedagogiska skolmyndigheten bokar och bekostar boende och resor. Du får mer information om detta efter att du blivit antagen till kursen.

Publicerat fredag 29 april 2016 Granskat fredag 15 februari 2019