Hoppa till innehåll

Interkulturellt förhållningssätt och funktionsnedsättning

En nätbaserad kurs kring hur synen på funktionsnedsättning påverkas av kulturella och sociala erfarenheter, hur det påverkar dig i din yrkesroll och hur vi skapar det goda interkulturella mötet.

 

 • 03
  måndag
  februari 2020
  -
  26
  söndag
  april 2020
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 221634
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

En nätbaserad kurs kring att möta flerspråkiga barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning i förskola och skola. Du får kunskap om hur synen på funktionsnedsättning påverkas av individers bakgrund och erfarenheter. Tillsammans med andra får du reflektera över dina egna erfarenheter, hur de påverkar dig och hur du kan arbeta i praktiken för att skapa ett gott interkulturellt möte.


Kursen inleds med en introduktion och består sedan av tre moment på följande områden:

Utåtblick
Inåtblick
Det interkulturella mötet

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum.  Loggbok skrivs kontinuerligt av deltagarna.

Medverkande

Angelina Sandberg, angelina.sandberg@spsm.se, 010-473 53 83
Marie Altervall, marie.altervall@spsm.se, 010-473 50 46
Denho Özmen, denho.ozmen@spsm.se, 0730711688
Per Eriksson, per.eriksson@spsm.se, 010-4735496
Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till pedagogiskt ansvariga och verksamma inom alla skolformer som möter nyanlända och flerspråkiga barn, elever och studerande med funktionsnedsättning.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö, med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du reflektera över dina egna värderingar och hur de förhåller sig till andras. Du får verktyg för att skapa likvärdiga förutsättningar och möjligheter till utveckling och lärande för flerspråkiga barn, elever och studerande med funktionsnedsättning.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om:

 • framgångsfaktorer för att skapa ett gott interkulturellt möte
 • förutsättningar och möjligheter att skapa tillgängliga lärmiljöer för flerspråkiga barn, elever och studerande med funktionsnedsättning

Upplysningar om innehåll

Marie Altervall, marie.altervall@spsm.se, 010-473 50 46
Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469
Denho Özmen, denho.ozmen@spsm.se, 0730711688
Angelina Sandberg, angelina.sandberg@spsm.se, 010-473 53 83
Per Eriksson, per.eriksson@spsm.se, 010-4735496

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Kulturell mångfald

Publicerat tisdag 3 december 2019 Granskat söndag 8 december 2019