Hoppa till innehåll

Interkulturellt förhållningssätt och funktionsnedsättning

En nätbaserad kurs kring hur synen på funktionsnedsättning påverkas av kulturella och sociala erfarenheter, hur det påverkar dig i din yrkesroll och hur vi skapar det goda interkulturella mötet.

 

 • 09
  måndag
  september 2019
  -
  01
  söndag
  december 2019
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 203995
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

En nätbaserad kurs kring att möta flerspråkiga barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning i förskola och skola. Du får kunskap om hur synen på funktionsnedsättning påverkas av individers bakgrund och erfarenheter. Tillsammans med andra får du reflektera över dina egna erfarenheter, hur de påverkar dig och hur du kan arbeta i praktiken för att skapa ett gott interkulturellt möte.


UtåtblickKursen inleds med en introduktion och består sedan av tre moment på följande områden:

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum.  Loggbok skrivs kontinuerligt av deltagarna.

Medverkande

Angelina Sandberg, angelina.sandberg@spsm.se, 010-473 53 83
Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469
Marie Altervall, marie.altervall@spsm.se, 0104735046
Denho Özmen, denho.ozmen@spsm.se, 0730711688
Per Eriksson, per.eriksson@spsm.se, 010-4735496

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till pedagogiskt ansvariga och verksamma inom alla skolformer som möter nyanlända och flerspråkiga barn, elever och studerande med funktionsnedsättning.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö, med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du reflektera över dina egna värderingar och hur de förhåller sig till andras. Du får verktyg för att skapa likvärdiga förutsättningar och möjligheter till utveckling och lärande för flerspråkiga barn, elever och studerande med funktionsnedsättning.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om:

 • framgångsfaktorer för att skapa ett gott interkulturellt möte
 • förutsättningar och möjligheter att skapa tillgängliga lärmiljöer för flerspråkiga barn, elever och studerande med funktionsnedsättning

Upplysningar om administration

Daniel Simonsson, daniel.simonsson@spsm.se, 010 473 57 62
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010 473 55 04

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Kulturell mångfald

Publicerat tisdag 14 maj 2019 Granskat tisdag 25 juni 2019