Interkulturellt förhållningssätt och funktionsnedsättning

En nätbaserad kurs kring hur synen på funktionsnedsättning påverkas av kulturella och sociala erfarenheter, hur påverkar det dig i din yrkesroll och hur skapar vi det goda interkulturella mötet.

 • 10
  måndag
  september 2018
  -
  02
  söndag
  december 2018
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 163890
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

En nätbaserad kurs kring att möta flerspråkiga barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning i förskola och skola. Innehållet fokuserar på dina tankar om hur människors syn på funktionsnedsättning påverkas av individens sociala och kulturella erfarenheter. Reflektioner och diskussioner om dina egna värderingar och hur dessa förhåller sig till andras. Vilka framgångsfaktorer krävs för att skapa ett gott interkulturellt möte.

Kursen inleds med en introduktion och består sedan av tre moment på följande områden:

 • Utåtblick
 • Inåtblick
 • Det interkulturella mötet

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum.  Loggbok skrivs kontinuerligt av deltagarna.

Medverkande

Marie Altervall, marie.altervall@spsm.se, 0104735046
Angelina Sandberg, angelina.sandberg@spsm.se, 010-473 53 83
Denho Özmen, denho.ozmen@spsm.se, 010-4735152
Per Eriksson, per.eriksson@spsm.se, 010-4735496
Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till pedagogiskt ansvariga verksamma inom alla skolformer som möter nyanlända och flerspråkiga barn, elever och studerande med funktionsnedsättning.

Övrig personal såsom barnskötare, elevassistent eller annan är välkommen tillsammans med ansvarig för utbildningen.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du reflektera över hur människors syn på funktionsnedsättning påverkas av individens sociala och kulturella erfarenheter. Du reflekterar över dina egna värderingar och hur de förhåller sig till andras samt får verktyg för att skapa likvärdiga förutsättningar och möjligheter till utveckling och lärande för flerspråkiga barn, elever och studerande med funktionsnedsättning.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om:

 • framgångsfaktorer för att skapa ett gott interkulturellt möte
 • förutsättningar och möjligheter att skapa tillgängliga lärmiljöer för flerspråkiga barn, elever och studerande med funktionsnedsättning

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Angelina Sandberg, angelina.sandberg@spsm.se, 010-473 53 83
Marie Altervall, marie.altervall@spsm.se, 0104735046
Denho Özmen, denho.ozmen@spsm.se, 010-4735152
Per Eriksson, per.eriksson@spsm.se, 010-4735496
Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469

Upplysningar om administration

Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010-473 55 04

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Kulturell mångfald

Publicerat tisdag 15 maj 2018 Granskat torsdag 14 juni 2018