Interkulturellt förhållningssätt och funktionsnedsättning

En nätbaserad kurs kring att möta flerspråkiga barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning i förskola och skola. Tillsammans med andra får du reflektera över dina egna erfarenheter, hur de påverkar dig och hur du kan arbeta i praktiken för att skapa goda möten utifrån ett interkulturellt perspektiv.

 

 • 13
  måndag
  februari 2023
  -
  05
  fredag
  maj 2023
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Rektor förskola, Förskollärare, Lärare, Lärare i fritidshem , Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 334010
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

En nätbaserad kurs kring att möta flerspråkiga barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning i förskola och skola. Tillsammans med andra får du reflektera över dina egna erfarenheter, hur de påverkar dig och hur du kan arbeta i praktiken för att skapa goda möten utifrån ett interkulturellt perspektiv.

Du får kunskap om:

framgångsfaktorer för att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt

hur synen på funktionsnedsättning kan påverkas av individers bakgrund och erfarenheter

förutsättningar och möjligheter att skapa tillgängliga lärmiljöer för flerspråkiga barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning.

Tillsammans med andra får du reflektera över dina egna erfarenheter, hur de påverkar dig och hur du kan arbeta i praktiken för att skapa goda möten utifrån ett interkulturellt perspektiv.

Kursen inleds med en introduktion och består sedan av tre moment:

 1. Utåtblick
 2. Inåtblick
 3. Det interkulturella mötet

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Allt material finns tillgängligt under hela kursen. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Tidsåtgång ca 3–4 timmar/vecka.

Medverkande

Angelina Sandberg, angelina.sandberg@spsm.se, 010-473 53 83
Susanne Wennberg, susanne.wennberg@spsm.se, 0104735694
Mia Walther, mia.walther@spsm.se, 010-4735060
Catrin Andersson, catrin.andersson@spsm.se, 0722146274
Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469
Per Eriksson, per.eriksson@spsm.se, 010-473 54 96

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till pedagogiskt ansvariga och verksamma inom alla skolformer som möter nyanlända och flerspråkiga barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en tillgänglig förskole- och skolmiljö, med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du reflektera över dina egna värderingar och hur de förhåller sig till andras med utgångspunkt från ett interkulturellt perspektiv. Du får verktyg för att skapa likvärdiga förutsättningar och möjligheter till utveckling och lärande för flerspråkiga barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om:

 • framgångsfaktorer för att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt
 • förutsättningar och möjligheter att skapa tillgängliga lärmiljöer för flerspråkiga barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Dövblindhet, Döv – hörselnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi, Matematiska svårigheter, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Rörelsehinder, Synnedsättning, Tal språk och kommunikation, Övergripande, Övriga funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469
Angelina Sandberg, angelina.sandberg@spsm.se, 010-473 53 83
Mia Walther, mia.walther@spsm.se, 010-4735060
Catrin Andersson, catrin.andersson@spsm.se, 0722146274
Susanne Wennberg, susanne.wennberg@spsm.se, 0104735694
Per Eriksson, per.eriksson@spsm.se, 010-473 54 96

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Alla skolformer, Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Komvux som särskild utbildning, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux, Annan pedagogisk verksamhet

Teman

Kulturell mångfald

Övrigt

Vi kommer att erbjuda digitala introduktionsträffar i Zoom för den som vill, där kursledarna berättar om kursen.

Introduktion: Tisdagen den 14 februari kl 09.00-09.45, eller tisdag den 14 februari kl 15.00-15.45.Publicerat lördag 28 januari 2023