Hoppa till innehåll

Interkulturellt förhållningssätt och funktionsnedsättning

En nätbaserad kurs kring hur synen på funktionsnedsättning påverkas av kulturella och sociala erfarenheter, hur det påverkar dig i din yrkesroll och hur vi skapar det goda interkulturella mötet.

 

 • 08
  måndag
  februari 2021
  -
  30
  fredag
  april 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 258995
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

En nätbaserad kurs kring att möta flerspråkiga barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning i förskola och skola. Du får kunskap om hur synen på funktionsnedsättning påverkas av individers bakgrund och erfarenheter. Tillsammans med andra får du reflektera över dina egna erfarenheter, hur de påverkar dig och hur du kan arbeta i praktiken för att skapa ett gott interkulturellt möte.


Kursen inleds med en introduktion och består sedan av tre moment:

1. Utåtblick
2. Inåtblick
3. Det interkulturella mötet

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Tidsåtgång ca 3-4 timmar/vecka.

Medverkande

Per Eriksson, per.eriksson@spsm.se, 010-4735496
Mia Walther, mia.walther@spsm.se, 010-4735060
Catrin Andersson, catrin.andersson@spsm.se, 0722146274
Angelina Sandberg, angelina.sandberg@spsm.se, 010-473 53 83
Susanne Wennberg, susanne.wennberg@spsm.se, 0104735694
Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till pedagogiskt ansvariga och verksamma inom alla skolformer som möter nyanlända och flerspråkiga barn, elever och studerande med funktionsnedsättning.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och studerande i en inkluderande förskole- och skolmiljö, med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du reflektera över dina egna värderingar och hur de förhåller sig till andras. Du får verktyg för att skapa likvärdiga förutsättningar och möjligheter till utveckling och lärande för flerspråkiga barn, elever och studerande med funktionsnedsättning.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om:

 • framgångsfaktorer för att skapa ett gott interkulturellt möte
 • förutsättningar och möjligheter att skapa tillgängliga lärmiljöer för flerspråkiga barn, elever och studerande med funktionsnedsättning

Upplysningar om innehåll

Angelina Sandberg, angelina.sandberg@spsm.se, 010-473 53 83
Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469
Susanne Wennberg, susanne.wennberg@spsm.se, 0104735694
Per Eriksson, per.eriksson@spsm.se, 010-4735496

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Komvux som särskild utbildning, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Kulturell mångfald

Publicerat fredag 22 januari 2021