Interkulturellt förhållningssätt och funktionsnedsättning

En nätbaserad kurs kring att möta flerspråkiga barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning i förskola och skola. Tillsammans med andra får du reflektera över dina egna erfarenheter, hur de påverkar dig och hur du kan arbeta i praktiken för att skapa goda möten utifrån ett interkulturellt perspektiv.

 

 • 20
  måndag
  september 2021
  -
  10
  fredag
  december 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Rektor förskola, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 280621
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

En nätbaserad kurs kring att möta flerspråkiga barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning i förskola och skola. Tillsammans med andra får du reflektera över dina egna erfarenheter, hur de påverkar dig och hur du kan arbeta i praktiken för att skapa goda möten utifrån ett interkulturellt perspektiv.

Du får kunskap om:

framgångsfaktorer för att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt

hur synen på funktionsnedsättning påverkas av individers bakgrund och erfarenheter

förutsättningar och möjligheter att skapa tillgängliga lärmiljöer för flerspråkiga barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning.

Tillsammans med andra får du reflektera över dina egna erfarenheter, hur de påverkar dig och hur du kan arbeta i praktiken för att skapa goda möten utifrån ett interkulturellt perspektiv.

Kursen inleds med en introduktion och består sedan av tre moment:

 1. Utåtblick
 2. Inåtblick
 3. Det interkulturella mötet

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Allt material finns tillgängligt under hela kursen. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Tidsåtgång ca 3–4 timmar/vecka.

Medverkande

Angelina Sandberg, angelina.sandberg@spsm.se, 010-473 53 83
Mia Walther, mia.walther@spsm.se, 010-4735060
Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469
Catrin Andersson, catrin.andersson@spsm.se, 0722146274
Susanne Wennberg, susanne.wennberg@spsm.se, 0104735694
Per Eriksson, per.eriksson@spsm.se, 010-4735496

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till pedagogiskt ansvariga och verksamma inom alla skolformer som möter nyanlända och flerspråkiga barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en tillgänglig förskole- och skolmiljö, med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du reflektera över dina egna värderingar och hur de förhåller sig till andras med utgångspunkt från ett interkulturellt perspektiv. Du får verktyg för att skapa likvärdiga förutsättningar och möjligheter till utveckling och lärande för flerspråkiga barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om:

 • framgångsfaktorer för att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt
 • förutsättningar och möjligheter att skapa tillgängliga lärmiljöer för flerspråkiga barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning

Funktionsnedsättningar

Dövblindhet, Döv – hörselnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi, Matematiska svårigheter, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Rörelsehinder, Synnedsättning, Tal språk och kommunikation, Övergripande, Övriga funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Per Eriksson, per.eriksson@spsm.se, 010-4735496
Mia Walther, mia.walther@spsm.se, 010-4735060
Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469
Angelina Sandberg, angelina.sandberg@spsm.se, 010-473 53 83
Susanne Wennberg, susanne.wennberg@spsm.se, 0104735694

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Alla skolformer, Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Komvux som särskild utbildning, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux, Annan pedagogisk verksamhet

Teman

Kulturell mångfald

Övrigt

Vi kommer att erbjuda möjlighet till en digital träff i Zoom i samband med kursens start.

Ni som deltagare får möjlighet att träffa kursledarna och ställa frågor.

Välj ett av följande tillfällen:

17 september kl. 13.00 – 14.00 eller 22 september kl. 15.00 – 16.00 Länkarna till Zoom kommer att läggas på kursens anslagstavla den 17 september.Publicerat onsdag 16 juni 2021