Intellektuell funktionsnedsättning

Den nätbaserade baskursen ger grundläggande kunskaper om hur du kan skapa en god och tillgänglig utbildning för barn, elever eller vuxenstuderande med  intellektuell funktionsnedsättning (IF), utvecklingsstörning.

 • 30
  måndag
  augusti 2021
  -
  10
  fredag
  december 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 280559
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Den nätbaserade kursen innehåller både teori och erfarenhetsutbyte och ger grundläggande kunskaper om:

 • Intellektuell funktionsnedsättning, sett ur olika perspektiv
 • Om lärande
 • Styrdokument
 • Bedömning för lärande

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Loggbok skrivs kontinuerligt av deltagarna.

Se mer information under Övrigt.

Medverkande

Eva-Lill Glenberg, eva-lill.glenberg@spsm.se, 0104735803
Sofia Trapp, sofia.trapp@spsm.se, 0104735815
Jenny Almkvist, jenny.almkvist@spsm.se, 010-4735227
Gertrud Holmberg, gertrud.holmberg@spsm.se, 010-4735485

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till dig som arbetar som förskollärare, lärare, specialpedagog, speciallärare i förskola, grundskola med integrerade elever, grundsärskola, gymnasiesärskola eller särskild utbildning för vuxna, och som i ditt arbete undervisar barn, elever eller vuxenstuderande med intellektuell funktionsnedsättning (IF).

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö, med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du kunskap om intellektuell funktionsnedsättning, sett ur olika perspektiv, om lärande, styrdokument, bedömning för lärande samt hur du kan arbeta för att skapa en god och tillgänglig lärmiljö för barn, elever och vuxenstuderande med intellektuell funktionsnedsättning.

Mål

Efter kursen har du som deltagare grundläggande kunskaper och förståelse om:

 • Intellektuell funktionsnedsättning, sett ur olika perspektiv
 • Om lärande
 • Styrdokument
 • Bedömning för lärande

 

Funktionsnedsättningar

Intellektuell funktionsnedsättning

Upplysningar om innehåll

Jenny Almkvist, jenny.almkvist@spsm.se, 010-4735227
Gertrud Holmberg, gertrud.holmberg@spsm.se, 010-4735485
Eva-Lill Glenberg, eva-lill.glenberg@spsm.se, 0104735803
Sofia Trapp, sofia.trapp@spsm.se, 0104735815

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasiesärskola, Komvux som särskild utbildning

Teman

Lärmiljö

Övrigt

Förutsättningar för att erhålla kursintyg är att:

 • aktivt reflektera och diskutera filmer och artiklar samt givna frågeställningar på kursforum inom fastställd tid
 • lämna in loggbok efter varje delmoment
 • besvara kursutvärderingen


Publicerat torsdag 13 maj 2021