Hoppa till innehåll

Integrerade grundsärskoleelever i grundskolan

En tematräff där vi tillsammans reflekterar över betydelsen av en tillgänglig och lärande organisation för integrerade elever.

 • 17
  torsdag
  oktober 2019
  13.00 - 16.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Aktivitets-ID: 209570
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffens innehåll:

 • Att skapa goda möten i ett inkluderande perspektiv
 • Utvecklingsstörning och pedagogiska konsekvenser
 • Mottagande i grundsärskolan
 • Utmaningar och behov i verksamheten
 • Nätverksträff

Litteraturlista:

Skolverkets allmänna råd (2018), Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola samt urval till gymnasiesärskolans nationella program.

Skolverkets stödmaterial (2015), Integrerade elever

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016) Inluderande undervisning- Vad kan man lära av forskningen? Claes Nilholm, Kerstin Göransson

SKL (2017) Olika är normen

Medverkande

Annika Jansson, annika.jansson@spsm.se, 010-4735564
Gertrud Holmberg, gertrud.holmberg@spsm.se, 010-4735485
Anna Ödman, anna.odman@spsm.se,

Målgruppsbeskrivning

Verksamma specialpedagoger, speciallärare och lärare som arbetar i verksamheter med integrerade elever i grundskola, samt ansvariga rektorer.

Syfte

Att skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling i verksamheter med integrerade elever.

Mål

Ökad kunskap om mottagande i grundsärskola, funktionsnedsättningen samt organisatoriska förutsättningar för att skapa en tillgänglig lärmiljö

Funktionsnedsättningar

Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Annika Jansson, annika.jansson@spsm.se, 010-4735564
Gertrud Holmberg, gertrud.holmberg@spsm.se, 010-4735485

Upplysningar om administration

Sara Christiansson, sara.christiansson@spsm.se

Skolform

Grundskola

Teman

Lärmiljö, Tillgänglighet

Publicerat tisdag 2 juli 2019 Granskat fredag 11 oktober 2019