Integrerade elever i grundskolan som läser enligt grundsärskolans kursplan – erfarenhetsutbyte för rektorer

Erfarenhetsutbyte för rektorer som ansvarar för integrerade elever i grundskolan som läser efter grundsärskolans kursplan.

 • 25
  torsdag
  november 2021
  10.00 - 12.00
  Webbinarium, via Zoom
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Rektor
 • Aktivitets-ID: 291540
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Syftet med webbinariet är att du som är rektor i grundskolan och har integrerade elever som läser efter grundsärskolans kursplan får ett forum för kollegialt lärande. Här kan du delge dina erfarenheter och diskutera din roll och dina utmaningar i skolledarrollen.

Medverkande

Anna Olsson, anna.olsson@spsm.se, 010-473 50 11
Åsa Bäckman, asa.backman@spsm.se, 076-000 37 20
Ewa Bohlin, ewa.bohlin@spsm.se, 0104735654
Jenny Hübinette, jenny.hubinette@spsm.se, 0725675858

Målgruppsbeskrivning

Rektorer

Mål

Efter webbinariet har du som deltagare tagit del av andras erfarenheter och fått större kunskap om

 • aktuella frågor runt integrerade elever
 • stödmaterial från  SPSM
 • styrdokument
 • elevens delaktighet.

Funktionsnedsättningar

Intellektuell funktionsnedsättning

Upplysningar om innehåll

Åsa Bäckman, asa.backman@spsm.se, 076-000 37 20
Ewa Bohlin, ewa.bohlin@spsm.se, 0104735654
Anna Olsson, anna.olsson@spsm.se, 010-473 50 11
Jenny Hübinette, jenny.hubinette@spsm.se, 0725675858

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Sameskola, Specialskola

Teman

Delaktighet, Lärmiljö, TillgänglighetPublicerat torsdag 14 oktober 2021