Hoppa till innehåll

Integrerade elever i grundskolan som läser enligt grundsärskolans kursplan – erfarenhetsutbyte för rektorer

Vi utgår från praktiknära frågeställningar angående integrerade elever i grundskolan som läser efter grundsärskolans läroplan. Du kan delge din yrkespraktik i kollegiala samtal.

 • 28
  torsdag
  januari 2021
  14.00 - 16.00
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor
 • Aktivitets-ID: 260576
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

 Vi kommer att diskutera frågeställningar angående integrerade elever i grundskolan som läser efter grundsärskolans läroplan. Diskussionerna utgår från skollagen, styrdokumenten och aktuella frågeställningar. I dessa aktiviteter kan man vara aktiv och delge sina erfarenheter utifrån yrkespraktik i ett kollegialt sammanhang.

Vi tar även upp Skolinspektionens rapport om integrerade elever samt aktuell forskning och litteratur.

Medverkande

Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0104735426
Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 0104735450

Målgruppsbeskrivning

Rektor i grundskola, skolhuvudman med integrerade elever i grundskolan

Syfte

Syftet med kursen är att du som rektor i grundskolan som har integrerade elever och läser efter grundsärskolans kursplan får ett forum för kollegialt lärande. Här kan du delge dina erfarenheter och diskutera din roll och dina utmaningar i skolledarrollen.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om

 • aktuella frågor runt integrerade elever
 • elevens delaktighet
 • stödmaterial från SPSM
 • styrdokument
 • tillgängliga lärmiljöer.

Funktionsnedsättningar

Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 0104735450
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0104735426

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola

Teman

Delaktighet, Tillgänglighet

Publicerat tisdag 12 januari 2021