Integrerade elever i grundskolan som läser enligt grundsärskolans kursplan – erfarenhetsutbyte för rektorer

Att organisera för integrerade elever i grundskolan som läser efter grundsärskolans kursplan, två kursplaner i samma klassrum, erfarenhetsutbyte.

 • 02
  torsdag
  september 2021
  14.00 - 16.00
  Zoom
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor
 • Aktivitets-ID: 286625
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Syftet med webbinariet är att du som rektor i grundskolan och som har integrerade elever som läser efter grundsärskolans kursplan, får ett forum för kollegialt lärande. Här kan du delge dina erfarenheter och diskutera din roll och dina utmaningar i skolledarrollen.

Medverkande

Ewa Bohlin, ewa.bohlin@spsm.se, 0104735654
Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 0104735450
Anna Olsson, anna.olsson@spsm.se, 010-473 50 11
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0104735426
Åsa Bäckman, asa.backman@spsm.se, 076-000 37 20
Jenny Hübinette, jenny.hubinette@spsm.se, 0725675858

Målgruppsbeskrivning

Rektor och skolhuvudmän.

Mål

Efter webbinariet har du som deltagare kunskaper om:

 • aktuella frågor runt integrerade elever
 • elevens delaktighet
 • stödmaterial från SPSM
 • styrdokument
 • tillgängliga lärmiljöer.

Funktionsnedsättningar

Intellektuell funktionsnedsättning

Upplysningar om innehåll

Anna Olsson, anna.olsson@spsm.se, 010-473 50 11
Ewa Bohlin, ewa.bohlin@spsm.se, 0104735654
Jenny Hübinette, jenny.hubinette@spsm.se, 0725675858
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0104735426
Åsa Bäckman, asa.backman@spsm.se, 076-000 37 20
Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 0104735450

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Sameskola, Specialskola

Teman

Delaktighet, Lärmiljö, TillgänglighetPublicerat fredag 30 juli 2021