Hoppa till innehåll

Inspirationsträff kring utvecklingsprojekt inom förskola och skola samt vuxenutbildning

Informationsträff om hur man kan söka statliga bidrag för utvecklingsprojekt.

 • 26
  torsdag
  september 2019
  13.00 - 15.30 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 181102
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Informationsträff om hur man kan utveckla förskole- och skolverksamhet med hjälp av statliga bidrag, SIS-medel. På träffen kommer deltagare från förskola och skola som bedrivit utvecklingsprojekt att beskriva sina erfarenheter av arbetet. Information ges också om hur man går tillväga när man söker medel för utvecklingsprojekt.

Medverkande

Evelinn Fagerberg, evelinn.fagerberg@spsm.se, 010-4735438
Ann Oxenholt, ann.oxenholt@spsm.se, 010-4735375
Lennart Hansson, lennart.hansson@spsm.se, 010-473 5612
Georgia Pantazopoulou, georgia.pantazopoulou@spsm.se, 010-473 5410

Målgruppsbeskrivning

Skolhuvudmän samt personal inom förskola och skola som är intressserade av att starta utvecklingsprojekt

Syfte

Tematräffen syftar till att deltagarna ska få större kunskap om ansökningsprocessen för SIS-medel. Deltagarna får också ta del av goda exempel från verksamheter som redan genomfört utvecklingsprojekt som bidragit till ökad måluppfyllelse eller ökad kunskap om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning.

Mål

Efter genomförd tematräff har deltagarna större förtrogenhet med ansökningsförfarandet gällande SIS-medel. Deltagarna har också fått ta del av presentation av genomförda utvecklingsprojekt för inspiration och erfarenhetsutbyte.

Upplysningar om innehåll

Evelinn Fagerberg, evelinn.fagerberg@spsm.se, 010-4735438
Ann Oxenholt, ann.oxenholt@spsm.se, 010-4735375
Lennart Hansson, lennart.hansson@spsm.se, 010-473 5612
Georgia Pantazopoulou, georgia.pantazopoulou@spsm.se, 010-473 5410

Upplysningar om administration

Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Övrigt

Anmälan görs personligen med namn och kontaktuppgifter. Efter att kursanmälan kommit in skickas inloggningsuppgifter till din e-postadress, så att du kan att logga in på ”Min sida”. Här finns de uppgifter som vi registrerat om dig och information om aktiviteter du deltar i.

Efter sista anmälningsdag får du en bekräftelse via e-post. Vid felaktiga kontaktuppgifter garanterar vi inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Om antalet anmälningar överstiger antalet platser kan vi behöva göra ett urval.

Observera: Får du förhinder att delta ska du avboka din plats före kursstart.
För att avboka kursplats eller om du glömt dina inloggningsuppgifter, se kursinformationen, http://www.spsm.se/fortbildning.Publicerat måndag 12 november 2018 Granskat måndag 15 juli 2019