Inspirationsträff kring utvecklingsprojekt inom förskola och skola

Informationsträff om hur man kan söka statliga bidrag för utvecklingsprojekt.

 • 15
  tisdag
  maj 2018
  13.00 - 16.00 Växjö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Insikten, Västra Esplanaden 9 A
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 146731
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Informationsträff om hur man kan utveckla förskole- och skolverksamhet med hjälp av statliga bidrag, SIS-medel. På träffen kommer deltagare från förskola och skola som bedrivit utvecklingsprojekt att beskriva arbetet och delge sina erfarenheter. Information ges också om hur man går tillväga när man söker medel för utvecklingsprojekt

Medverkande

Lotta Kvarnström, lotta.kvarnstrom@spsm.se, 010-4735393

Målgruppsbeskrivning

Skolhuvudmän samt personal inom förskola och skola som är intressserade av att starta utvecklingsprojekt.

Syfte

Som deltagare får du information om ansökningsprocessen för sis-bidrag. Du får också möjlighet att ta del av andras erfarenheter av att ha drivit sis-projekt. Verksamheter som tidigare drivit projekt kommer att delta i träffen och ge en presentation av projekt de genomfört och delge erfarenheter de gjort.

Mål

Efter genomförd tematräff har du som deltagare förtrogenhet kring ansökningsförfarandet gällande SIS-medel.

Upplysningar om innehåll

Lotta Kvarnström, lotta.kvarnstrom@spsm.se, 010-4735393

Upplysningar om administration

Christina Larsson, christina.larsson@spsm.se, 010-473 57 44

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Övrigt

Anmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart. Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter! se http://www.spsm.se/fortbildning

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat torsdag 7 december 2017 Granskat lördag 14 april 2018