Hoppa till innehåll

Inspirationsdag tidig AKK

Så här kan du arbeta med kommunikation på tidig utvecklingsnivå, kommunikativ miljö, AKK-former, samspel och samtal.

 • 10
  tisdag
  mars 2020
  09.00 - 16.00 Malmö, Malmö universitet, Orkanen, OR:D131, Nordenskiöldsgatan 10
 • Typ av aktivitet: Konferens
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 218538
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Dagen är den tionde inspirationsdagen som genomförs tillsammans med SÖK, Södra regionens kommunikationscentrum. De flesta inspirationsdagar har hållits i Växjö, men för andra gången ges dagen i Malmö.

Olika personer, pedagoger, barnskötare, föräldrar, arbetsterapeuter och logopeder, delger sina erfarenheter av och belyser på olika sätt kommunikation med små och större barn vid tidig utvecklingsnivå.

Inspirationsdagen berör den kommunikativa miljön, olika AKK-former, samspel och samtal, metoder och material.

Ur programmet:

 • Vad är tidig AKK?
 • Om att skapa en god kommunikativ miljö i förskolan.
 • Utbildning i kommunikation för föräldrar till barn som är blinda och på tidig utvecklingsnivå. Att jobba för en utvecklande miljö för barn med omfattande flerfunktionsnedsättning.
 • Lärande och bedömning
 • Jag kan alltså finns jag! Tidig AKK på Valdemarsro gymnasium.
 • Att undervisa elever på tidig utvecklingsnivå. Beprövad erfarenhet i särskolan.
 • Resa med Frans. När blickar säger mer än tusen ord".
 • Lek- och upplevelsematerial - motivation på tidig utvecklingsnivå.

Bland de medverkande:

Erika Engsten, specialpedagog, Marie Wetterstrand bildlärare, speciallärare, Valdemarsro gymnasium, Malmö
Emma Gotthardsson, logoped, Habilitering och hjälpmedel, Malmö
Viktoria Kronehäll, förälder och barnskötare, Sävsjö
Lotta Premberg, specialpedagog, Slättängens förskola, Kristianstad
Susanne Rhodin, specialpedagog, förstelärare, Hässleholm
Christina Trygg, speciallärarstuderande, Ellen Westberg och Eva Widerdal, tekniker, DUMLE, Lund 

Boel Heister Trygg, logoped, SÖK
Ida Andersson, logoped, SÖK

 

Programmet uppdateras efter hand.

Medverkande

Åsa Andersson, asa.andersson@spsm.se, 010-4735234
Susanne Lindros, susanne.lindros@spsm.se, 010-473 53 88
Linda Gullberg, linda.gullberg@spsm.se, 010-4735798

Målgruppsbeskrivning

Inspirationsdagen vänder sig till dig som i din undervisning kommer i kontakt och kommunicerar med barn, unga och vuxna som fungerar på en tidig utvecklingsnivå, och till dig som behöver få grundläggande kunskaper om området tidig Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) och ta del av andras erfarenheter och kunskaper inom området.

Funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Rörelsehinder, Tal språk och kommunikation, Utvecklingsstörning, Övriga funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Susanne Lindros, susanne.lindros@spsm.se, 010-473 53 88
Linda Gullberg, linda.gullberg@spsm.se, 010-4735798

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Grundsärskola, Gymnasiesärskola, Särskild utbildning för vuxna

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation

Övrigt

Anmälan görs personligen med namn och kontaktuppgifter. Efter att kursanmälan kommit in skickas inloggningsuppgifter till din e-postadress så att du kan att logga in på ”Min sida”. Här finns de uppgifter som vi registrerat om dig och information om aktiviteter du deltar i.

Efter sista anmälningsdag får du en bekräftelse via e-post. Vid felaktiga kontaktuppgifter garanterar vi inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Om antalet anmälningar överstiger antalet platser kan vi behöva göra ett urval.

Observera: Får du förhinder att delta ska du avboka din plats före kursstart.
För att avboka kursplats eller om du glömt dina inloggningsuppgifter, se kursinformationen, http://www.spsm.se/fortbildningPublicerat torsdag 21 november 2019 Granskat måndag 27 januari 2020