Inspirationsdag tidig AKK

Kommunikation på tidig utvecklingsnivå, kommunikativ miljö, AKK-former, samspel och samtal.

 • 12
  torsdag
  april 2018
  09.00 - 16.00 Malmö, Good Morning+ Malmö, Bordeaux 1&2, Stadiongatan 21
  Från Malmö C stadsbuss 8 mot Lindängen via Gustav Adolfs Torg eller Regionbuss 150 mot Vellinge eller Regionbuss 146 mot Trelleborg
 • Typ av aktivitet: Konferens
 • Målgrupp: Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Rektor
 • Aktivitets-ID: 139749
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Dagen handlar om kommunikation på tidig utvecklingsnivå för stora och små.

Ur innehållet:
Vad menas med ”tidig AKK”? Pedagogers, assistenters, föräldrars, logopeders och forskares tankar om AKK på en tidig nivå.

Hur kan elevfokus på eleverna öka deras delaktighet?

Hur möter vi individer i förskola, grundsärskola och gymnasiesärskola och i verksamheter för vuxna?

Vad ska vi tänka på för att skapa en tillgänglig och optimal lärmiljö?

Hur kan vi skapa en tecknande miljö för alla elever?

Vad tänker föräldrar om oss som ska ge dem stöd?

Hur hanterar utmanade verksamheter utmanande beteende?

Bland de medverkande:

Carina Hansén, barnskötare och Birgitta Mattsson, specialpedagog, Kanehalls förskola, Sölvesborg; Anette Nordkvist, Lena Ravhed och Linda Sernert, pedagoger, Parkskolan, Osby;
Lotta Strandberg, utvecklingspedagog, Malin Bjärnum, idrottslärare, Valdemarsro gymnasiesärskola, Malmö;
Lina Buch Jepsen, logoped, Barn- och ungdomshabiliteringen, Region Skåne;
Petra Björne, FoU-samordnare, Funktionsstödsförvaltningen, Malmö;
Ann Gomér, förälder, författare, producent, Bona Signum;
Eva Dehlin, specialpedagog, förstelärare, Fröknegårdsskolan, Kristianstad;
Boel Heister Trygg, SÖK.

Moderatorer är Ida Andersson och Boel Heister Trygg, från SÖK, Södra regionens kommunikationscentrum.

 

Medverkande

Susanne Lindros, susanne.lindros@spsm.se, 010-473 53 88
Linda Gullberg, linda.gullberg@spsm.se, 010-4735798

Målgruppsbeskrivning

Pedagoger, resurspersonal,elevassistenter, rektorer och förskolechefer.

Syfte

Att få inspiration, kunskap och att få höra andras erfarenheter kring kommunikation med små och stora på tidig utvecklingsnivå.

Mål

Deltagaren är inspirerad, vågar möta och ser tydligt den egna rollen som betydelsefull samspelspartner.

Upplysningar om innehåll

Susanne Lindros, susanne.lindros@spsm.se, 010-473 53 88

Upplysningar om administration

Christina Larsson, christina.larsson@spsm.se, 010-473 57 44

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Grundsärskola, Gymnasiesärskola

Övrigt

Kursanmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart. Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter! se http://www.spsm.se/fortbildning

 

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 13 november 2017 Granskat onsdag 21 februari 2018