Hoppa till innehåll

Inför den nätbaserade kursen Att höja skolans elevhälsokompetens, läsåret 2021/2022

Vad blir viktigt att förbereda inför kursstart? Vad har varit framgångsrikt för tidigare deltagare? I samtal med kursledare och i ett erfarenhetsutbyte diskuteras möjliga upplägg för utveckling av skolans elevhälsoarbete.

 • 26
  fredag
  mars 2021
  08.30 - 10.00
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor
 • Aktivitets-ID: 266952
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Vad blir viktigt att förbereda inför kursstart? Vad har varit framgångsrikt för tidigare deltagare? I samtal med kursledare och i ett erfarenhetsutbyte diskuteras möjliga upplägg för utveckling av skolans elevhälsoarbete.

Kursen ”Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning” erbjuder en struktur för att systematiskt utveckla hela skolans elevhälsoarbete. Under ett läsår får deltagarna stöd i att utveckla elevhälsan som team, stärka strukturer för samverkan inom elevhälsoteamet men också mellan elevhälsoteamet, lärare och övrig personal. Upplägget och innehållet ger skolor stöd i att organisera och utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan. Kursen vänder sig till rektor som ledare för skolans elevhälsoarbete tillsammans med elevhälsan som tvärprofessionellt team. Teamet kan bestå av fler yrkesfunktioner än de som benämns i skollagen.

För mer information om kursen: Nätbaserad kurs (spsm.se)

Informationsblad: Att höja skolans elevhälsokompetens (spsm.se)

Medverkande

Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72
Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-4735121

Målgruppsbeskrivning

Rektorer och elevhälsochefer, gärna tillsammans med ytterligare någon från verksamheten. Det går även bra att dela länk för att ta del av webbinariet tillsammans.

Förkunskaper

Ta gärna del av den filmade föreläsningen "Utveckla skolans elevhälsoarbete med hjälp av Stödmaterial elevhälsa" innan webbinariet.

Syfte

Syftet är att du som deltagare får möjlighet att ställa frågor och byta erfarenheter med kursledare och tidigare kursdeltagare. Syftet är också att reflektera över vad som blir viktigt inför, under och efter kursdeltagande.  

Mål

Målet är att du som deltagare har fått information om den nätbaserade kursen och viktiga förutsättningar för kursdeltagande.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola

Teman

Elevhälsa

Publicerat söndag 7 mars 2021