Hur organisera arbetet i klassrummet när planeringen ska utgå från två läroplaner

Information, diskussion och erfarenhetsutbyte kring vad det innebär att ha en inkluderande undervisning och integrerade elever.

 • 10
  onsdag
  maj 2017
  14.00 - 16.00 Kalmar, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kvarnholmen, Södra Långgatan 62
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Lärare Pedagog, Specialpedagog Speciallärare, Rektor Chef
 • Aktivitets-ID: 106701
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Information, diskussion och erfarenhetsutbyte kring vad det innebär att ha en inkluderande undervisning och integrerde elever.

Medverkande

Jenny Almkvist, jenny.almkvist@spsm.se, 010-4735227
Åsa Arvidsson, asa.arvidsson@spsm.se, 010-4735409

Målgruppsbeskrivning

Personal på skolor som  i sin undervisning möter elever som är mottagna i en annan skolform.

Syfte

Få grundläggande kunskaper om hur man skapar en inkluderande undervisning i en klass där eleverna läser utifrån två olika läroplaner.

Mål

Deltagarna har ökade kunskaper om hur man kan arbeta med dubbla läroplaner.

Deltagarna har ökade kunskaper om inkluderande undervisning som bidrar till tillgänglighet, likvärdighet och delaktighet för alla elever.

Funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Jenny Almkvist, jenny.almkvist@spsm.se, 010-4735227

Upplysningar om administration

Christina Larsson, christina.larsson@spsm.se, 010-473 57 44

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola

Teman

Delaktighet, Lärmiljö, Lärverktyg, Tillgänglighet

Övrigt

Kursanmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart.
Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter!
se
http://www.spsm.se/fortbildning

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 31 januari 2017 Granskat torsdag 6 april 2017