Hoppa till innehåll

Hur kan Stödmaterial elevhälsa användas i praktiken?

Så kan ni använda Stödmaterial elevhälsa för att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan.

 • 25
  onsdag
  mars 2020
  09.00 - 12.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Äppelträdet, Päronträdet, Rålambsvägen 32B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 226604
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Under en halvdag får du som deltagare information om hur Stödmaterial elevhälsas olika delar kan användas för att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan.

Vi informerar bland annat om

 • den nätbaserade kursen ”Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning”
 • handledningen ”Det lilla ordet främst – ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan” med tillhörande reflektionsunderlag
 • antologin ”Elevhälsoarbete under utveckling – en antologi”
 • ny studie om viktiga faktorer för ett mer hållbart elevhälsoarbete.

Förmiddagen innehåller även pass med möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion i mindre grupper.

Ta gärna del av våra webbsidor kring Stödmaterial elevhälsa på www.spsm.se/stodmaterial-elevhalsa/ innan tematräffen för att samla på dig frågor, funderingar eller idéer.

Medverkande

Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72
Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-4735121

Målgruppsbeskrivning

Elevhälsochefer, rektorer samt personal inom elevhälsan – gärna tillsammans som ett team

Syfte

Syftet är att du som deltagare tillsammans med andra får reflektera kring hur Stödmaterial elevhälsas olika delar kan användas som stöd i utveckling av skolans elevhälsoarbete.

Mål

Målet är att du som deltagare har kunskap om hur Stödmaterial elevhälsas olika delar kan användas som stöd för ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72
Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-4735121

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna

Teman

Elevhälsa

Publicerat tisdag 7 januari 2020 Granskat lördag 22 februari 2020