Hoppa till innehåll

Hur kan Stödmaterial elevhälsa användas i praktiken?

Så kan ni använda Stödmaterial elevhälsa för att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan.

 • 29
  torsdag
  augusti 2019
  09.00 - 12.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 208723
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Under en halvdag får du som deltagare information om hur Stödmaterial elevhälsa kan användas för att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan. Du får delta i workshops för att tillsammans med andra arbeta med de fyra reflektionsunderlag som ingår i materialet. I dessa synliggör vi skolans elevhälsoarbete, utforskar fler perspektiv i skolans samtalskultur, utvecklar skolans strukturer och hur skolans elevhälsoarbete kan systematiseras. Ta gärna del av antologin:

https://www.spsm.se/stodmaterial-elevhalsa/forskarantologi

Handledningen, Det lilla ordet främst, ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan:

https://www.spsm.se/stodmaterial-elevhalsa/handledning-med-reflektionsunderlag

Medverkande

Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72
Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-4735121

Målgruppsbeskrivning

Elevhälsochefer, rektorer och/eller personal inom elevhälsan

Syfte

Syftet är att du som deltagare tillsammans med andra får reflektera kring hur Stödmaterial elevhälsas olika delar kan vara ett stöd för ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan.

Mål

Målet är att du som deltagare har fått information om Stödmaterial elevhälsas olika delar, samt hur de på olika sätt kan vara ett stöd i ett utvecklingsarbete.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-4735121
Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72

Upplysningar om administration

Eva Timén, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04

Skolform

Förskola, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, Specialskola

Teman

Elevhälsa

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 5 juni 2019 Granskat onsdag 26 juni 2019