Hoppa till innehåll

Hur kan Stödmaterial elevhälsa användas i praktiken?

Workshop där du som deltagare får sätta dig in i och pröva Stödmaterial elevhälsa

 • 03
  onsdag
  april 2019
  09.00 - 15.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndighetenAktersalongen, Neptuniplan 7
  www.spsm.se
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 181009
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Stödmaterial elevhälsa består av delarna pyramiden, spelet, bokhyllan och hjärtat, och vi kommer att praktiskt arbeta kring dessa i workshops. Vi synliggör skolans elevhälsoarbete, utforskar fler perspektiv i skolans samtalskultur, utvecklar skolans strukturer och hur skolan elevhälsoarbete kan systematiseras. Tillsammans inspireras vi i hur Stödmaterial elevhälsa kan vara ett verktyg i det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet.

Medverkande

Fredrik Tomasson, fredrik.tomasson@spsm.se, 010-4735424
Monica Einarsson, monica.einarsson@spsm.se, 010-473 57 99

Målgruppsbeskrivning

Elevhälsochefer, rektorer och personal inom elevhälsan

Syfte

Som deltagare får du kunskap om och inspiration i att utveckla det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare grundläggande kunskaper om hur stödmaterial elevhälsa kan användas i praktiken för ett främst förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete.

Upplysningar om innehåll

Fredrik Tomasson, fredrik.tomasson@spsm.se, 010-4735424
Monica Einarsson, monica.einarsson@spsm.se, 010-473 57 99

Upplysningar om administration

Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324

Skolform

Grundskola, Gymnasieskola

Teman

Elevhälsa

Övrigt

Anmälan görs personligen med namn och kontaktuppgifter. Efter att kursanmälan kommit in skickas inloggningsuppgifter till din e-postadress, så att du kan att logga in på ”Min sida”. Här finns de uppgifter som vi registrerat om dig och information om aktiviteter du deltar i.

Efter sista anmälningsdag får du en bekräftelse via e-post. Vid felaktiga kontaktuppgifter garanterar vi inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Om antalet anmälningar överstiger antalet platser kan vi behöva göra ett urval.

Observera: Får du förhinder att delta ska du avboka din plats före kursstart.
För att avboka kursplats eller om du glömt dina inloggningsuppgifter, se kursinformationen, http://www.spsm.se/fortbildning.Publicerat måndag 12 november 2018 Granskat fredag 15 mars 2019