Hoppa till innehåll

Hörselnedsättning, dövhet och kognition- konferens om aktuell forskning

Konferensen tar upp aktuell forskning inom hörsel- och dövområdet. Den innehåller 8-10 korta föredrag av forskare inom deras respektive forskningsområde kring hörselnedsättning, dövhet och kognition med mellanliggande panelsamtal där även yrkesverksamma deltar.

 • 21
  torsdag
  mars 2019
  09.00 - 16.00 Linköping, Linköpings universitet, C-huset, lokal C2, 581 83 Linköping
 • Typ av aktivitet: Konferens
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 172738
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Specialpedagogiska skolmyndigheten arrangerar konferensen tillsammans med Linnécentrum HEAD, som är en del av Institutet för handikappvetenskap, Linköpings universitet. Centret består av ett flervetenskapligt forskningsteam inom hörselnedsättning, dövhet och kognition. Konferensen innehåller ett 8-10 korta föredrag av forskare och doktorander om det senaste inom deras respektive forskningsområde. Forskning som kommer att beröras är:

- Ensidig dövhet

- Kognition och läsutveckling hos barn med CI

- Hearing In Noise Test (HINT) för barn

- Livskvalitet hos äldre CI-användare

- Theory of Mind hos barn med CI

- Teckenspråkstolkning via bildtelefoni

- Lyssningsansträngning i klassrummet

Medverkande

Anette Wiklund, anette.wiklund@spsm.se, 010-473 55 09
Anna Lindqvist, anna.lindqvist@spsm.se, 073-5446077 endast sms
Eva Carlsson, eva.carlsson@spsm.se, 010-4735435

Målgruppsbeskrivning

Du som möter och/eller undervisar barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning eller dövhet och är intresserad av den senaste forskningen inom hörselnedsättning, dövhet och kognition.

Förkunskaper

Det är en fördel att du har grundläggande kunskap eller erfarenhet kring hörselnedsättning och dövhet.

Syfte

Du som deltagare blir uppdaterad om aktuell och forskning och får ta del av panelsamtal med forskare och yrkesverksamma inom utbildning.

Mål

Efter avslutad konferens har du som deltagare fått ökad kunskap om:

- den senaste forskningen kring hörselnedsättning, dövhet och kognition.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Eva Carlsson, eva.carlsson@spsm.se, 010-4735435
Anette Wiklund, anette.wiklund@spsm.se, 010-473 55 09
Anna Lindqvist, anna.lindqvist@spsm.se, 073-5446077 endast sms

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 010-4736029

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 28 augusti 2018 Granskat torsdag 21 februari 2019