Hoppa till innehåll

Handleda vidare inom Specialpedagogik för lärande - Göteborg

Välkommen att delta i Handleda vidare, en vidareutveckling för dig som handleder inom Specialpedagogik för lärande, med eller utan statsbidrag. Lyssna på intressanta föreläsningar inriktade på specialpedagogik och digitaliseringens möjligheter.

  • 24
    torsdag
    oktober 2019
    09.00 - 16.00 Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, 411 11 Göteborg
  • Typ av aktivitet: Konferens
  • Aktivitets-ID: 213612
  • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen att delta i Handleda vidare, en vidareutveckling för dig som handleder inom Specialpedagogik för lärande, med eller utan statsbidrag. Lyssna på intressanta föreläsningar inriktade på specialpedagogik och digitaliseringens möjligheter.

Program

9.00–9.30       Fika

9.30–10.00     Introduktion Skolverket och SPSM

10.00–12.00   Att organisera för skolframgång Hur kan skolor organisera sin verksamhet för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande?
Maria Jarl, fil. dr statsvetenskap och universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet

12.00–13.00   Lunch

13.00–14.30   Att arbeta på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet - hur kan inflytandet över professionens kunskapsutveckling öka?

-hur verkar svensk skola styras?

- hur kan professionen själv ta ansvar för sin egen
  kunskapsproduktion? 

- diskussion om" vetenskaplig grund & beprövad erfarenhet".

Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap vid Uppsala universitet

14.30–15.00   Fika

15.00–16.00   Digitala verktyg som stöd för ökad tillgänglighet – vad, hur och varför?
Föreläsningen handlar om hur digitala verktyg kan användas i klassrummet för en ökad tillgänglighet och delaktighet.  
Camilla Liljedahl och Karin Källander, specialpedagoger vid Skoldatateket i Stockholm

Anmälan (senast 10 oktober)



Publicerat onsdag 11 september 2019 Granskat torsdag 12 september 2019