Hoppa till innehåll

Gymnasieskola i förändring, erfarenheter från förändringsarbeten med medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Kan organisering av stödfunktioner och rutiner bidra till ökad måluppfyllelse för elever med funktionsnedsättning? Att arbeta med att identifiera och erbjuda extra anpassningar ökar det undervisningskvaliteten? Bidrar kollegialt lärande till inkluderande lärmiljöer i klassrum och ökad delaktighet för elever? Ger förstärkning av mentorstiden elever egna strategier till lärandet? Tre olika verksamheter berättar om hur de arbetat för att förändra sin verksamhet.

 • 01
  tisdag
  oktober 2019
  09.00 - 15.30 Örebro, Lokal meddelas senare
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 211023
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tre gymnasieskolor, som bedrivit utvecklingsprojekt med SIS-bidrag, har gemensamt att de ville öka kompetensen kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att bättre förstå och bemöta målgruppen, att se elevgruppens behov och förutsättningar. De ville skapa delaktighet för elever och undanröja hinder så att fler elever slutför sina gymnasieutbildningar. Inkludering och tillgänglighet har varit i fokus. Under projekttiden har de haft kollegialt lärande, fortbildningsinsatser och översyn av organisation och rutiner. Du möter alla tre verksamheterna under tematräffen, De Geergymnasiet och Hagagymnasiet från Norrköpings kommun samt Virginska gymnasiet från Örebro kommun, under tematräffen.

Under dagen får du tid till erfarenhetsutbyte med andra deltagare och du får också information om statsbidraget Särskilda insatser inom skolan, så kallat SIS-bidrag.

Tema: Måluppfyllelse och arbetssätt

Medverkande

Mariana Wik, mariana.wiik@spsm.se, 010-4735411
Marie Altervall, marie.altervall@spsm.se, 0104735046

Målgruppsbeskrivning

Du är lärare, specialpedagog, speciallärare eller rektor på gymnasieskolan och är intresserad av förändringsarbete.

Syfte

Syftet för tematräffen är att du som deltagare ska få kunskap om olika arbetssätt som kan bidra till att öka måluppfyllelsen för elever med funktionsnedsättning i gymnasieskolan. Under dagen får du ta del av tre inspirerande exempel på verksamheter som drivit utvecklingsprojekt med fokus på elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du kommer även att få möjlighet att byta erfarenheter med andra deltagare

Mål

Efter tematräffen har du kännedom om:

 • att organisera och etablera stödfunktioner för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i gymnasieskolan
 • att identifiera och erbjuda anpassningar som kan underlätta för elever att nå kunskapskraven
 • att skapa en inkluderande och tillgänglig lärmiljö
 • att arbeta för att öka den sociala tillgängligheten
 • bidraget särskilda insatser inom skolan, SIS-bidrag

Upplysningar om innehåll

Mariana Wik, mariana.wiik@spsm.se, 010-4735411
Marie Altervall, marie.altervall@spsm.se, 0104735046

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Gymnasieskola

Övrigt

Du gör en anmälan med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse ut via e-post. Vid eventuell överanmälning sker ett urval.

Observera! Om du får förhinder att delta vänligen avboka din plats.

Under http://www.spsm.se/fortbildning hittar du information om hur du bokar av.

Kaffe, te och smörgås ingår på förmiddagen. Lunch sker på egen hand

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 21 augusti 2019 Granskat måndag 16 september 2019