Grundläggande webbinarieserie om synnedsättning för dig som arbetar inom förskolans verksamhet (ej blindhet)

Grundläggande webbinarieserie som handlar om att anpassa den pedagogiska, fysiska och sociala miljön för barn som har synnedsättning med syftet att skapa en tillgänglig lärmiljö. 

 • 21
  onsdag
  september 2022
  08.15 - 15.00
 • 19
  onsdag
  oktober 2022
  08.15 - 16.00
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 322191
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Grundläggande webbinarieserie om hur du kan göra lärmiljön tillgänglig för barn som har synnedsättning i förskoleverksamhet. Innehåll och upplägg avser att stödja deltagarna i att anpassa den pedagogiska, fysiska och sociala miljön. Innehållet har nära anknytning till deltagarnas pedagogiska arbete.

Innehåll:

 • Genomgång av ögat, synen och synfunktionerna
 • Olika typer av synnedsättning och dess konsekvenser för lärande och samspel
 • Tillgänglig fysisk, pedagogisk och social lärmiljö
 • Pedagogiska anpassningar och strategier
 • Digitalt lärande och lärverktyg
 • Föreläsning utifrån egen erfarenhet av synnedsättning
 • Gruppdiskussioner utifrån en arbetsuppgift
 • Praktiska övningar med fingerad optik

Medverkande

Andreas Schönbeck, andreas.schonbeck@spsm.se, 0104735392
Fredrik Tomasson, fredrik.tomasson@spsm.se, 010-4735424
Åsa Larsson, asa.larsson@spsm.se, 010-473 54 57
Christina Westerberg, christina.westerberg@spsm.se, 0104735314

Målgruppsbeskrivning

Webbinarieserien vänder sig till dig som behöver lära dig mer om hur man skapar en likvärdig utbildning för barn med synnedsättning inom förskola.
Observera: Du som arbetar som resursperson är välkommen att delta om ansvarig förskollärare också deltar.

Mål

Som deltagare får du kunskap och förståelse för att kunna skapa en god lärmiljö för barn med synnedsättning, ej blindhet. Du får förståelse för omgivningsfaktorernas betydelse och strategier för att utforma en tillgänglig lärmiljö och pedagogik.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Fredrik Tomasson, fredrik.tomasson@spsm.se, 010-4735424
Christina Westerberg, christina.westerberg@spsm.se, 0104735314

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola

Teman

Delaktighet, Digitalt lärande, Lärmiljö, Lärverktyg, Tillgänglighet

Övrigt

Webbinarieserien består av två tillfällen med en arbetsuppgift däremellan och genomförs via den digitala plattformen Zoom.
Du som deltagare behöver tillgång till en egen enhet med bra uppkoppling. Headset är en fördel. Testa gärna ljud och bild i god tid innan mötet börjar. Meddela i förväg eventuellt behov av teckenspråkstolk.Publicerat tisdag 9 augusti 2022