Grundläggande kurs om synnedsättning för dig som arbetar inom förskolans verksamhet (ej blindhet)

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om pedagogiska konsekvenser av synnedsättning. 

 • 22
  onsdag
  september 2021
  08.15 - 15.00 Digital kurs, via Zoom
 • 20
  onsdag
  oktober 2021
  08.15 - 16.00 Digital kurs, via Zoom
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 282775
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om pedagogiska konsekvenser av synnedsättning. Kursen består av två tillfällen med en arbetsuppgift däremellan.

Innehåll:

 • Genomgång av ögat, synen och synfunktionerna
 • Olika typer av synnedsättning och dess konsekvenser för lärande och samspel
 • Delaktighet, tillgänglighet och inkludering som förutsättningar för en likvärdig utbildning
 • Tillgänglig fysisk, pedagogisk och social lärmiljö
 • Pedagogiska anpassningar och strategier
 • Digitalt lärande och lärverktyg
 • Föreläsning utifrån egen erfarenhet av synnedsättning
 • Gruppdiskussioner utifrån en arbetsuppgift
 • Praktiska övningar med fingerad optik

Medverkande

Andreas Schönbeck, andreas.schonbeck@spsm.se, 0104735392
Fredrik Tomasson, fredrik.tomasson@spsm.se, 010-4735424
Åsa Larsson, asa.larsson@spsm.se, 010-473 54 57
Eva Lundström Wittenfelt, eva.lundstrom-wittenfelt@spsm.se, 010-473 55 83
Christina Westerberg, christina.westerberg@spsm.se, 0104735314

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till dig som behöver lära dig mer om hur man skapar en likvärdig utbildning för barn inom förskola med synnedsättning. Observera: Du som arbetar som resursperson är välkommen att delta om ansvarig förskollärare också deltar.

Syfte

Deltagaren får kunskap om att anpassa lärmiljön och undervisningen för barn i förskolan som har synnedsättning.

Mål

Deltagaren har fått kunskap om hur lärmiljön och undervisningen i förskolan kan anpassas för barn med synnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Christina Westerberg, christina.westerberg@spsm.se, 0104735314
Fredrik Tomasson, fredrik.tomasson@spsm.se, 010-4735424

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

FörskolaPublicerat fredag 14 maj 2021