Grundläggande kurs om synnedsättning – för dig som arbetar med elever i förskoleklass, grundskola/grundsärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning (ej blindhet)

Grundläggande kunskaper om pedagogiska konsekvenser av en synnedsättning.

 • 07
  torsdag
  oktober 2021
  08.00 - 12.30 Digital kurs, via Zoom
 • 10
  onsdag
  november 2021
  12.30 - 16.30 Digital kurs, via Zoom
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 282783
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Grundläggande kunskaper om pedagogiska konsekvenser av en synnedsättning.

Vi belyser omgivningens betydelse för delaktighet, aktivitet och lärande. Innehållet har nära anknytning till deltagarnas pedagogiska arbete. Kursen genomförs digitalt i form av två halvdagar med en mellanliggande arbetsuppgift.

Medverkande

Christina Westerberg, christina.westerberg@spsm.se, 0104735314
Andreas Schönbeck, andreas.schonbeck@spsm.se, 0104735392
Thomas Ragnarsson, thomas.ragnarsson@spsm.se, 0104735194
Nina Mohss, nina.mohss@spsm.se, 010-473 55 51

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till dig som är ansvarig för eller arbetar i en pedagogisk verksamhet som möter elever och vuxna med lindrig, måttlig och svår synnedsättning.

Syfte

Deltagaren får kunskap om att anpassa lärmiljön och undervisningen för elever och vuxna med synnedsättning.

Mål

Deltagaren har fått kunskap om hur lärmiljön och undervisningen kan anpassas för elever och vuxna med synnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Christina Westerberg, christina.westerberg@spsm.se, 0104735314

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildningPublicerat fredag 14 maj 2021