Hoppa till innehåll

Grundläggande kurs om synnedsättning (ej blindhet)

Kursen kommer att ge grundläggande kunskaper om pedagogiska konsekvenser av en synnedsättning. Kursen genomförs som två heldagar via digital plattform. 

 • 22
  torsdag
  april 2021
  08.15 - 15.00 Kursen genomförs digitalt via plattformen Zoom
 • 11
  tisdag
  maj 2021
  08.15 - 16.00 Kursen genomförs digitalt via plattformen Zoom
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 267955
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen består av två tillfällen med en arbetsuppgift däremellan.
Innehåll:

 • Genomgång av ögat, synen och synfunktionerna
 • Olika typer av synnedsättning och dess konsekvenser för lärande och samspel
 • Delaktighet, tillgänglighet och inkludering som förutsättningar för en likvärdig utbildning
 • Tillgänglig fysisk, pedagogisk och social lärmiljö
 • Pedagogiska anpassningar och strategier
 • Digitalt lärande och lärverktyg
 • Föreläsning utifrån egen erfarenhet med synnedsättning
 • Gruppdiskussioner utifrån en arbetsuppgift
 • Praktiska övningar med fingerad optik

Medverkande

Christina Westerberg, christina.westerberg@spsm.se, 0104735314
Fredrik Tomasson, fredrik.tomasson@spsm.se, 010-4735424
Åsa Larsson, asa.larsson@spsm.se, 010-473 54 57
Andreas Schönbeck, andreas.schonbeck@spsm.se, 0104735392
Eva Lundström Wittenfelt, eva.lundstrom-wittenfelt@spsm.se, 010-473 55 83

Målgruppsbeskrivning

Du som behöver lära dig mer om hur man skapar en likvärdig utbildning för barn inom förskola med synnedsättning.

OBS! Du som arbetar som resursperson får delta om ansvarig förskollärare också deltar.

Syfte

Deltagaren får kunskap om att anpassa lärmiljön och undervisningen för barn i förskolan som har synnedsättning

Mål

Deltagaren har fått kunskap om hur lärmiljön och undervisningen i förskolan kan anpassas för barn med synnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Fredrik Tomasson, fredrik.tomasson@spsm.se, 010-4735424
Eva Lundström Wittenfelt, eva.lundstrom-wittenfelt@spsm.se, 010-473 55 83

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola

Publicerat tisdag 23 februari 2021