Hoppa till innehåll

Grundläggande kurs om synnedsättning

Kursen kommer att ge grundläggande kunskaper om pedagogiska konsekvenser av en synnedsättning. Kursen genomförs som två halvdagar via digital plattform. 

 • 21
  onsdag
  april 2021
  12.30 - 16.30 Kursen genomförs digitalt via plattformen Zoom
 • 04
  tisdag
  maj 2021
  08.00 - 12.30 Kursen genomförs digitalt via plattformen Zoom
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 267997
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Grundläggande kunskaper om pedagogiska konsekvenser av en synnedsättning. Vi belyser omgivningens betydelse för delaktighet, aktivitet och lärande. Innehållet har nära anknytning till deltagarnas pedagogiska arbete. Kursen genomförs digitalt i form av två halvdagar med en mellanliggande arbetsuppgift.

Medverkande

Christina Westerberg, christina.westerberg@spsm.se, 0104735314
Nina Mohss, nina.mohss@spsm.se, 010-473 55 51
Thomas Ragnarsson, thomas.ragnarsson@spsm.se, 0104735194
Andreas Schönbeck, andreas.schonbeck@spsm.se, 0104735392

Målgruppsbeskrivning

Du som är ansvarig för eller arbetar i en pedagogiska verksamhet som möter elever och vuxna med lindrig, måttlig och svår synnedsättning.

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Syfte

Deltagaren får kunskap om att anpassa lärmiljön och undervisningen för elever och vuxna med synnedsättning

Mål

Deltagaren har fått kunskap om hur lärmiljön och undervisningen kan anpassas för elever och vuxna med synnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Nina Mohss, nina.mohss@spsm.se, 010-473 55 51
Thomas Ragnarsson, thomas.ragnarsson@spsm.se, 0104735194
Andreas Schönbeck, andreas.schonbeck@spsm.se, 0104735392

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Komvux som särskild utbildning, Utbildning i svenska för invandrare

Publicerat torsdag 4 mars 2021