Grundkurs i bliss

Kursen behandlar blisspråkets historia och uppbyggnad, dess grammatik och syntax. Hur sker kommunikation med symboler och blissord? Vi diskuterar metodik, bemötande, förhållningssätt, tillgänglighet, delaktighet, barnrättsperspektiv och värdegrund med anknytning till kommunikation, AKK och bliss.

Kursen innehåller även utbyte av idéer och erfarenheter kring undervisning av barn och elever som använder bliss. Vi diskuterar också hur man kan kartlägga kommunikationen.

 • 18
  onsdag
  april 2018
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B, Stockholm
 • 19
  torsdag
  april 2018
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B, Stockholm
 • 15
  tisdag
  maj 2018
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B, Stockholm
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Rektor, Barn- och elevhälsopersonal, Förälder
 • Aktivitets-ID: 125432
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Bliss ger möjlighet att uttrycka många ord och att säga i princip det man vill, genom att kombinera ord till hela meningar. För personer som saknar tal, ofta i förening med rörelsehinder kan bliss vara ett komplement till talet. Den som har fullgod språkförståelse kan, med rätt stöd utnyttja blissystemet fullt ut. Även personer med stora svårigheter att förstå tal och uttrycka sig, kan ha förmåga att använda blisssystemet.

Bliss är ett grafiskt språk som funnits i Sverige sedan 1970-talet. Bliss är som språk logiskt uppbyggt och grunden består av ett antal grafiska element som kombineras och bildar blissord. Blissorden sätts samman till en vokabulär som används i närkommunikation och/eller vid skriven fjärrkommunikation.

Det finns i dag ca 6 000 blissord. Blissspråkets konstruktion gör det möjligt att utifrån väl angivna regler skapa nya blissord för de ord/begrepp som ännu inte finns. Språket har en egen grammatik som uttrycks grafiskt genom så kallade operatorer och regelsystemet för dessa liknar till sin uppbyggnad andra språk. De grammatiska funktionernafunktionerna är viktiga. De ger användaren en möjlighet att kunna uttrycka sig nyanserat på meningsnivå med korrekt grammatik och därmed kunna kommunicera med bliss som i tald eller skriven svenska.

Under kursen ges genom videofilmer exempel på bliss i olika verksamheter. Deltagarna får också prova på att kommunicera med symbolkartor med bliss. Kursen innehåller också diskussioner om förhållningssätt, tillgägnlighet, delaktighet barnrättsperspektiv, jämlikhet och värdegrund med anknytning till kommunikation, bliss och AKK.

Mellan kursdag 2 och 3 får deltagarna en hemuppgift där de ska pröva bliss i vardagsmiljö.

 

Medverkande

Ann Jacobson, ann.jacobson@spsm.se, 010/ 473 54 29
Wern Palmius, wern.palmius@spsm.se, 010-4735119

Målgruppsbeskrivning

Personal och personer som möter barn, elever och vuxna som behöver bliss för sin kommunikation. Vid platsbrist kommer personal i pedagogisk verksamhet prioriteras.

Syfte

Att du som deltagare kan bidra till att alla barn, elever och vuxna med en kommunikativ funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalité samt att bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna.

Mål

Att du som deltagare har grundläggande kunskaper om bliss samt förhållningssätt i kommunikation när man använder bliss som AKK.

Funktionsnedsättningar

Funktionsnedsättning övergripande, Förvärvad hjärnskada, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Rörelsehinder, Tal språk och kommunikation, Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Ann Jacobson, ann.jacobson@spsm.se, 010/ 473 54 29
Wern Palmius, wern.palmius@spsm.se, 010-4735119

Upplysningar om administration

Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Irene Sigfridsson, irene.sigfridsson@spsm.se, 010-473 51 31

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Annan pedagogisk verksamhet

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation, Delaktighet, Lärmiljö, Tillgänglighet, Verktyg för kartläggning

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 17 maj 2017 Granskat tisdag 20 februari 2018