Grundkurs bliss

Kursen innehåller en presentation av blissystemets bakgrund, dess symboler och uppbyggnad. Kursen tar även upp vikten av omgivningens betydelse för kommunikation.

 • 20
  onsdag
  oktober 2021
  15.00 - 15.45 I digital form
 • 27
  onsdag
  oktober 2021
  13.00 - 16.00 I digital form
 • 17
  onsdag
  november 2021
  13.00 - 16.00 I digital form
 • 01
  onsdag
  december 2021
  13.00 - 16.00 I digital form
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 288872
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen innehåller en presentation av blissystemets bakgrund, dess symboler och uppbyggnad samt hur nya ord och begrepp kan skapas. Kursen tar även upp AKK, Alternativ och Kompletterande Kommunikation, vikten av omgivningens betydelse för kommunikation samt rätten till kommunikation.

Kursen kommer att ges digitalt via Zoom vid de fyra angivna tillfällena.  Det finns material och filmer att ta del av på SPSM:s kursplattform inför varje kurstillfälle. Vi beräknar att du behöver avsätta ca 15 timmar för hela kursen.

Du behöver ha tillgång till dator eller surfplatta samt möjlighet att skriva ut material.

Medverkande

Sofia Trapp, sofia.trapp@spsm.se, 0104735815
Marita Andersson, marita.andersson@spsm.se, 010-473 52 37
Susanne Lindros, susanne.lindros@spsm.se, 010-473 53 88
Annika Olsson, annika.olsson@spsm.se, 010-4735565

Målgruppsbeskrivning

Pedagogisk personal samt övriga som möter barn, elever och vuxna som använder eller kommer att använda bliss för att kommunicera. Elevassistent och resursperson är välkommen tillsammans med pedagogisk personal.

Syfte

Som deltagare får du en introduktion till grunderna i symbolspråket bliss, hur nya ord och begrepp kan skapas samt omgivningens betydelse och förutsättningar för kommunikation.

Mål

Efter genomgången kurs har deltagarna fått en grund till symbolspråket bliss.

Funktionsnedsättningar

Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsehinder, Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Annika Olsson, annika.olsson@spsm.se, 010-4735565
Susanne Lindros, susanne.lindros@spsm.se, 010-473 53 88
Sofia Trapp, sofia.trapp@spsm.se, 0104735815

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Alla skolformer

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation, Samspel och kommunikation

Övrigt

Du förväntas göra visst arbete inför varje kurstillfälle. Alla deltagare kommer att få tillgång till kursen i SPSM:s kursplattform där allt material kommer att ligga. Vi beräknar att du behöver avsätta ca 15 timmar för hela kursen.

Du behöver ha tillgång till dator eller surfplatta med bra uppkoppling samt möjlighet att skriva ut material.Publicerat onsdag 22 september 2021