Hoppa till innehåll

Frukostmöte med presentation av stödmaterialet Särskilt stöd till nyanlända elever

Ett frukostmöte med presentation av SPSM:s stödmaterial Särskilt stöd till nyanlända elever.

 • 07
  torsdag
  november 2019
  08.00 - 09.30 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 211006
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Hur kan skolan organisera förutsättningar för tillgängliga lärmiljöer?

Vad kan skolan behöva göra och tänka på när en elev är nyanländ?

Hur skapar skolan förutsättningar för en god dialog med nyanländ vårdnadshavare när eleven kan vara i behov av särskilt stöd?

Tematräffens innehåll:

Frukost med mingel och erfarenhetsutbyte.

Presentation av teman i SPSM:s stödmaterial Särskilt stöd till nyanlända elever:

 • Ledning, stimulans och förebyggande arbete
 • Samarbete i utredningen
 • Flerspråkighet och funktionsnedsättningar: dyslexi, hörselnedsättning, språkstörning och synnedsättning
 • Samverkan med modersmålslärare och studiehandledare
 • Samverkan med tolk
 • Dialog med vårdnadshavare

Medverkande

Denho Özmen, denho.ozmen@spsm.se, 0730711688
Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469

Målgruppsbeskrivning

Huvudmän, rektorer, specialpedagoger och barn- och elevhälsa

Syfte

Syftet med frukostmötet är att du som deltagare får ökad kunskap om vad skolan kan behöva göra och tänka på när en elev är nyanländ och kan vara i behov av särskilt stöd.

Mål

Deltagaren har kunskap om hur man kan använda stödmaterialet Särskilt stöd till nyanlända elever.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning, Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi, Synnedsättning, Tal språk och kommunikation, Övergripande, Övriga funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Denho Özmen, denho.ozmen@spsm.se, 0730711688
Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469

Upplysningar om administration

Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04
Eva Timén, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, Specialskola

Teman

Kulturell mångfald

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat torsdag 22 augusti 2019 Granskat tisdag 3 september 2019