Hoppa till innehåll

Frukostmöte med presentation av stödmaterialet Särskilt stöd till nyanlända elever

Ett frukostmöte med presentation av SPSM:s nya stödmaterial Särskilt stöd till nyanlända elever.

 • 17
  fredag
  maj 2019
  08.00 - 09.30 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheter, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 197274
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Hur kan skolan organisera förutsättningar för tillgängliga lärmiljöer?

Vad kan skolan behöva göra  och tänka på när en elev är nyanländ?

Hur skapar skolan förutsättningar för en god dialog med nyanländ vårdnadshavare när eleven kan vara i behov av särskilt stöd?

Tematräffens Innehåll:

Frukost med mingel och erfarenhetsutbyte.

Presentation av teman i SPSM:s nya stödmaterial Särskilt stöd till nyanlända elever:

 • Ledning, stimulans och förebyggande arbete
 • Samarbete i utredningen
 • Flerspråkighet och funktionsnedsättningar: dyslexi, hörselnedsättning, språkstörning och synnedsättning
 • Samverkan med modersmålslärare och studiehandledare
 • Samverkan med tolk
 • Dialog med vårdnadshavare

Medverkande

Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469
Denho Özmen, denho.ozmen@spsm.se, 010-4735152

Målgruppsbeskrivning

Rektorer som har en nyckelroll i säkerställandet av likvärdiga möjligheter för nyanlända elever i deras skolgång.

Syfte

Syftet med frukostmötet är att du som deltagare får ökad kunskap om vad skolan kan behöva göra och tänka på när en elev är nyanländ och kan vara i behov av särskilt stöd.

Mål

Deltagaren har kunskap om hur man kan använda stödmaterialet Särskilt stöd till nyanlända elever.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning, Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi, Synnedsättning, Tal språk och kommunikation, Övergripande, Övriga funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469
Denho Özmen, denho.ozmen@spsm.se, 010-4735152

Upplysningar om administration

Eva Timén, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, Specialskola

Teman

Kulturell mångfald

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat torsdag 14 mars 2019 Granskat onsdag 24 april 2019