Hoppa till innehåll

Fritidshemmen, en tillgänglig verksamhet för alla elever

På tematräffen får du ta del av en film där tre forskare reflekterar och resonerar kring inkludering, socialt samspel och lärmiljöer för barn i behov av särskilt stöd på fritidshem. Du får också samtala med andra lärare på fritidshem.

 • 24
  torsdag
  januari 2019
  09.00 - 15.00 Katrineholm, Hotell Statt, Storgatan 20
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Fritidspedagog, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 173797
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

På tematräffen får du som deltagare möjlighet att:

 • Ta del av en film där tre forskare, Marianne Dahl och Peter Karlsudd, Linnéuniversitetet samt Ingemar Gerrbon, Göteborgs universitet reflekterar och resonerar kring inkludering, socialt samspel och lärmiljöer på fritidshem.

 • Samtala och utbyta erfarenheter med andra lärare som arbetar på fritidshem.

I samtalen kommer vi att utgå från hur den fysiska, sociala och pedagogiska miljön kan göras tillgänglig för elever i behov av särskilt stöd på fritidshem.

Medverkande

Annika Jonsson, annika.jonsson@spsm.se, 010-473 5023
Agneta Wikström, Agneta.Wikstrom@spsm.se, 010-4735200

Målgruppsbeskrivning

Tematräffen vänder sig i första hand till lärare på fritidshem och specialpedagoger

Syfte

Syftet med tematräffen är att du som deltagare ska få kunskap om fritidshemmets betydelse för elever i behov av särskilt stöd.

Mål

Efter avslutad tematräff har du som deltagare kunskap om:

 • fritidshemmens undervisningsmöjligheter för elever i behov av särskilt stöd
 • forskning om inkludering, socialt samspel och lärmiljöer på fritidshem.

Upplysningar om innehåll

Agneta Wikström, Agneta.Wikstrom@spsm.se, 010-4735200
Annika Jonsson, annika.jonsson@spsm.se, 010-473 5023

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 010-4736029

Skolform

Fritidshem

Teman

Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 4 september 2018 Granskat tisdag 22 januari 2019