Fritidshemmen, en tillgänglig verksamhet för alla elever

På tematräffen får du ta del av en film där tre forskare reflekterar och resonerar kring inkludering, socialt samspel och lärmiljöer för barn i behov av särskilt stöd på fritidshem. Du får också samtala med andra lärare på fritidshem.

 • 16
  onsdag
  januari 2019
  09.00 - 15.00 Västerås, Aros Congress Center, Munkgatan 7
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Fritidspedagog, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 173783
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

På tematräffen får du som deltagare möjlighet att:

 • Ta del av en film där tre forskare, Marianne Dahl och Peter Karlsudd, Linnéuniversitetet samt Ingemar Gerrbon, Göteborgs universitet reflekterar och resonerar kring inkludering, socialt samspel och lärmiljöer på fritidshem.

 • Samtala och utbyta erfarenheter med andra lärare som arbetar på fritidshem.

I samtalen kommer vi att utgå från hur den fysiska, sociala och pedagogiska miljön kan göras tillgänglig för elever i behov av särskilt stöd på fritidshem.

Medverkande

Agneta Wikström, Agneta.Wikstrom@spsm.se, 010-4735200
Annika Jonsson, annika.jonsson@spsm.se, 010-473 5023

Målgruppsbeskrivning

Tematräffen vänder sig i första hand till lärare på fritidshem och specialpedagoger

Syfte

Syftet med tematräffen är att du som deltagare ska få kunskap om fritidshemmets betydelse för elever i behov av särskilt stöd.

Mål

Efter avslutad tematräff har du som deltagare kunskap om:

 • fritidshemmens undervisningsmöjligheter för elever i behov av särskilt stöd
 • forskning om inkludering, socialt samspel och lärmiljöer på fritidshem.

Upplysningar om innehåll

Annika Jonsson, annika.jonsson@spsm.se, 010-473 5023
Agneta Wikström, Agneta.Wikstrom@spsm.se, 010-4735200

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 010-4736029

Skolform

Fritidshem

Teman

Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 4 september 2018 Granskat torsdag 15 november 2018
Tillbaka till toppen