Fritidshemmen, en tillgänglig verksamhet för alla barn

Dialogträff där du som deltagare får se en film där tre forskare funderar och diskuterar inkludering, socialt samspel och lärmiljöer på fritidshem.

 • 27
  fredag
  april 2018
  09.00 - 15.00 Örebro, City Konferenscenter, Sulan, Klostergatan 23
  https://www.citykonferenscenter.se/
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Fritidspedagog, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 130409
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

På tematräffen får du möjlighet att ta del av en film där tre forskare, Marianne Dahl, Peter Karlsudd och Ingemar Gerrbo funderar och diskuterar inkludering, socialt samspel och lärmiljöer på fritidshem. Du får även reflektera med andra lärare och pedagoger som arbetar på fritidshem. I samtalen kommer vi att utgå från hur den fysiska, sociala och pedagogiska miljön kan göras tillgänglig för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Medverkande

Agneta Wikström, Agneta.Wikstrom@spsm.se, 010-4735200
Annika Jonsson, annika.jonsson@spsm.se, 010-473 5023

Målgruppsbeskrivning

Fritidspersonal, specialpedagoger och rektorer.

Syfte

Du som deltagare får kunskap om fritidsverksamhetens betydelse för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Mål

Du som deltagare har kunskap om fritidshemmens didaktiska möjligheter för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Upplysningar om innehåll

Agneta Wikström, Agneta.Wikstrom@spsm.se, 010-4735200
Annika Jonsson, annika.jonsson@spsm.se, 010-473 5023

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 0104736029

Skolform

Fritidshem

Teman

Delaktighet, Lärmiljö, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 28 augusti 2017 Granskat lördag 14 april 2018