Hoppa till innehåll

Främja närvaro och förebygga skolfrånvaro - allas angelägenhet

Erfarenhetsutbyte och lärande exempel av att arbeta systematiskt med att främja närvaro samt förebygga och hantera problematisk skolfrånvaro.

 • 10
  torsdag
  oktober 2019
  09.30 - 15.00 Gällivare, Folkets hus, Gällivare
 • 04
  onsdag
  december 2019
  09.30 - 15.00 Gällivare, Folkets hus, Gällivare
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 208519
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräff:

- Några kortare föreläsningar om områdena främja närvaro, förebygga frånvaro och hantera frånvaro

- Varje föreläsning efterföljs av dialogcafé med fokus på erfarenhets- och idéutbyte om utmaningar och möjligheter kring respektive område

- Uppstart av uppgift att arbeta med valt fokusområde på sin egen skola inför uppföljande tematräff

Uppföljande tematräff:

- Uppföljning av arbete på egen skola utifrån valt fokusområde

- Delge varandra goda exempel genom lärande samtal

- Planera för fortsatt arbete på skolenheterna

- Skolorna ges utrymme att formulera sina behov av stöd från SPSM i det fortsatta arbetet

Medverkande

Joel Rutschman, joel.rutschman@spsm.se, 010 473 58 95
Jenny Jenny Bergström, jenny.bergstrom@spsm.se, 010-473 53 32
Anna Nordesjö, anna.nordesjo@spsm.se, 010-4735556
Annika Aspling Davidsson, annika.aspling-davidsson@spsm.se, 073-8055905

Målgruppsbeskrivning

Rektor med eller utan sin samlade elevhälsa och övriga professioner som rektor anser är viktiga i arbetet med att systematisk främja närvaro eller förebygga problematisk skolfrånvaro.

Syfte

Erfarenhetsutbyte och lärande exempel av att arbeta systematiskt med att främja närvaro samt förebygga och hantera problematisk skolfrånvaro.

Mål

Efter avslutad tematräff har ni som elevhälsoteam (inkl. rektor) strategier för att systematiskt främja närvaro samt förebygga och hantera problematisk skolfrånvaro.

Upplysningar om innehåll

Anna Nordesjö, anna.nordesjo@spsm.se, 010-4735556
Annika Aspling Davidsson, annika.aspling-davidsson@spsm.se, 073-8055905
Joel Rutschman, joel.rutschman@spsm.se, 010 473 58 95
Jenny Jenny Bergström, jenny.bergstrom@spsm.se, 010-473 53 32

Upplysningar om administration

Karin Heikkilä, karin.heikkila@spsm.se, 010-473 5477

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, Specialskola

Teman

Delaktighet, Elevhälsa

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 4 juni 2019 Granskat torsdag 11 juli 2019