Hoppa till innehåll

Främja närvaro och förebygga frånvaro - allas angelägenhet

Erfarenhetsutbyte och lärande exempel av att systematiskt arbeta med att främja närvaro samt förebygga och hantera problematisk skolfrånvaro.

 • 21
  torsdag
  november 2019
  09.00 - 15.00 Kramfors, First Hotel Kramm, Torggatan 14 Kramfors
 • 30
  torsdag
  januari 2020
  09.00 - 15.00 Kramfors, First Hotel Kramm, Torggatan 14 Kramfors
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 209721
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräff:

- Några kortare föreläsningar om områdena främja närvaro, förebygga frånvaro och hantera frånvaro

- Varje föreläsning efterföljs av dialogcafé med fokus på erfarenhetsutbyte om utmaningar och möjligheter kring respektive område

- Uppstart av uppgift att arbeta med valt fokusområde på sin egen skola inför uppföljande träff

Uppföljande tematräff:

- Lärande exempel från projekt i gymnasieskolan

- Uppföljning av arbete på egen skola utifrån valt fokusområde

- Delge varandra goda exempel genom lärande samtal

- Planera för fortsatt arbete på skolenheterna

Medverkande

Monika Vigetun, monika.vigetun@spsm.se, 010-4735456
Carina Öhagen Magnusson, carina.ohagen-magnusson@spsm.se, 010-473 55 45
Elisabeth Svens, elisabeth.svens@spsm.se, 010 473 55 81

Målgruppsbeskrivning

Temadagen riktar sig till huvudman, rektor med eller utan sitt elevhälsoteam och övriga professioner som rektor anser är viktiga i arbetet med att systematiskt främja närvaro eller förebygga problematisk skolfrånvaro.

Syfte

Erfarenhetsutbyte och lärande exempel av att arbeta systematiskt med att främja närvaro samt förebygga och hantera problematisk skolfrånvaro.

Mål

Efter avslutad tematräff har ni som elevhälsoteam inklusive rektor, strategier för att systematiskt främja närvaro samt förebygga och hantera problematisk skolfrånvaro.

Upplysningar om innehåll

Elisabeth Svens, elisabeth.svens@spsm.se, 010 473 55 81
Carina Öhagen Magnusson, carina.ohagen-magnusson@spsm.se, 010-473 55 45
Monika Vigetun, monika.vigetun@spsm.se, 010-4735456

Upplysningar om administration

Karin Heikkilä, karin.heikkila@spsm.se, 010-473 5477

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, Specialskola

Teman

Delaktighet, Elevhälsa

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat torsdag 8 augusti 2019 Granskat fredag 23 augusti 2019