Främja Närvaro - lärande exempel och erfarenhetsutbyte

Miniföreläsningar och erfarenhetsutbyte kring att Främja närvaro

 • 23
  tisdag
  november 2021
  13.30 - 16.00
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 293400
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

* Miniföreläsningar från olika verksamheter.

   -rektor och pedagog från grund- och gymnasieskola samt en film utifrån ett forskarsamtal.

*Gruppdiskussioner för att i kollegiala samtal ta del av varandras kunskaper och erfarenheter, samt reflektera kring temat.

Medverkande

Sara Joneby Rissler, sara.joneby-rissler@spsm.se, 010-4735696
Susann Norberg, susann.norberg@spsm.se, 010-4735651
Camilla Widén, camilla.widen@spsm.se, 010-4735216

Målgruppsbeskrivning

Rektorer, pedagoger och elevhälsopersonal inom grund- och gymnasieskola

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Mål

Att deltagaren har fått ta del av praktiknära lärandeexempel, samt utbyta erfarenheter med andra verksamheter kring temat Främja närvaro.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Camilla Widén, camilla.widen@spsm.se, 010-4735216
Susann Norberg, susann.norberg@spsm.se, 010-4735651
Sara Joneby Rissler, sara.joneby-rissler@spsm.se, 010-4735696

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola

Teman

Delaktighet, Lärmiljö, Tillgänglighet

Övrigt

Har du som kursdeltagare behov av någon form av anpassning under webbinariet för att kunna delta digitalt, som tecken eller texttolk. Kontakta då någon av de kursansvariga via mejl.Publicerat torsdag 28 oktober 2021