Förstärkta upplevelser med hjälp av digitala verktyg i särskolan

Eget skapande, kommunikation och rörelse i grundsärskolan inriktning träningsskola med hjälp av digitala verktyg.

 • 04
  torsdag
  oktober 2018
  13.00 - 16.00 Växjö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Insikten, Västra Esplanaden 9 a
  www.spsm.se
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 160989
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Genom att använda digitala verktyg för eget skapande ges möjlighet att med alla sinnen förstärka upplevelserna och utveckla språket.

Estetisk verksamhet

Kommunikation

Motorik

Föreläsare på tematräffen är Nina Waldeborn som arbetar som pedagogisk utvecklare på förskoleförvaltningen i Malmö med inriktning IKT/mediepedagogik. Hon har i drygt 20 års tid arbetat med teater/film/medier och utbildat både barn/elever och vuxna/pedagoger i estetiska uttrycksformer

Medverkande

Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086

Målgruppsbeskrivning

Pedagoger i grundsärskola inriktning träningsskola

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskap om de digitala verktygens möjligheter och funktioner.

Mål

Efter avslutad tematräff har du som deltagare grundläggande kunskap om hur du direkt kan använda de digitala verktygen med det material som redan finns i verksamheten kopplat till läroplanens innehåll.

Upplysningar om innehåll

Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086

Upplysningar om administration

Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324

Skolform

Grundsärskola

Teman

Digitalt lärande

Övrigt

Anmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart.
Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter!
se http://www.spsm.se/fortbildningPublicerat måndag 14 maj 2018 Granskat måndag 18 juni 2018